حقوق طرح های صنعتی
حقوق طرح های صنعتی
16,000 5%
15,200 تومان
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها
200,000 5%
190,000 تومان
حقوق علائم تجاری
حقوق علائم تجاری
180,000 5%
171,000 تومان
حقوق اختراعات
حقوق اختراعات
33,000 5%
31,350 تومان