قوانین و مقررات دیه
قوانین و مقررات دیه
50,000 10%
45,000 تومان
گنجینه سوالات حقوق ثبت
گنجینه سوالات حقوق ثبت
220,000 10%
198,000 تومان