قوانین و مقررات دیه
قوانین و مقررات دیه
50,000 5%
47,500 تومان
گنجینه سوالات حقوق ثبت
گنجینه سوالات حقوق ثبت
220,000 5%
209,000 تومان