برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده)

راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
240,000 5%
228,000 تومان
خانواده در نظم حقوقی کنونی

خانواده در نظم حقوقی کنونی

مولف :امید یزدی
ناشر :کتاب آوا
250,000 5%
237,500 تومان
خانواده (جلد اول)

خانواده (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 5%
104,500 تومان
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

مولف :حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
48,000 5%
45,600 تومان
بررسی فقهی حقوق خانواده

بررسی فقهی حقوق خانواده

مولف :دکتر سید مصطفی محقق داماد
ناشر :مرکز نشر علوم اسلامی
100,000 5%
95,000 تومان
وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
50,000 5%
47,500 تومان
خانواده (جلد دوم)

خانواده (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
170,000 5%
161,500 تومان
حقوق خانواده تطبیقی (حقوق مدنی 5)

حقوق خانواده تطبیقی (حقوق مدنی 5)

مولف :دکتر پرویز نوین
ناشر :گنج دانش
18,000 5%
17,100 تومان
جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :قوه قضائیه
90,000 5%
85,500 تومان
قانون حمایت خانواده و مقررات مرتبط

قانون حمایت خانواده و مقررات مرتبط

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
6,000 5%
5,700 تومان
کاملترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده

کاملترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
220,000 5%
209,000 تومان
جهیزیه (مالکیت و نحوه استرداد آن)

جهیزیه (مالکیت و نحوه استرداد آن)

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
10,000 5%
9,500 تومان
قانون یار حقوق خانواده

قانون یار حقوق خانواده

مولف :سید مهدی کاظمی
ناشر :چتر دانش
135,000 5%
128,250 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خانواده

مجموعه قوانین و مقررات خانواده

مولف :مصطفی افشاری، رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
30,000 5%
28,500 تومان