برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت اسناد و املاک

مولف :غلامرضا شهری
ناشر :جهاد دانشگاهی
90,000 5%
85,500 تومان
حقوق ثبت ( ثبت املاک )

حقوق ثبت ( ثبت املاک )

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
60,000 5%
57,000 تومان
قانون ثبت دست نویس

قانون ثبت دست نویس

مولف :امیرعلی جلیلی
ناشر :کمک آزمون
23,000 5%
21,850 تومان
500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت

500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت

مولف :محسن رفعتی
ناشر :چتر دانش
47,500 5%
45,125 تومان
کمک حافظه حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

مولف :دکتر امیر مرادی
ناشر :دوراندیشان
169,000 5%
160,550 تومان
آزمون یار حقوق ثبت نکته و تست

آزمون یار حقوق ثبت نکته و تست

مولف :بابک زارعی
ناشر :اندیشه ارشد
150,000 5%
142,500 تومان
حقوق ثبت کاربردی

حقوق ثبت کاربردی

مولف :دکتر حمید رضا آدابی
ناشر :قوه قضائیه
98,000 5%
93,100 تومان
قانون یار حقوق ثبت

قانون یار حقوق ثبت

مولف :محمد شعبانی، میثم عبدالهی
ناشر :چتر دانش
170,000 5%
161,500 تومان
حقوق ثبت تخصصی

حقوق ثبت تخصصی

مولف :دکتر حمید رضا آدابی
ناشر :جنگل
250,000 5%
237,500 تومان
بازداشت ملک (ثبت شده)

بازداشت ملک (ثبت شده)

مولف :حسین سالاری
ناشر :جنگل
80,000 5%
76,000 تومان
منتخب حقوق ثبت

منتخب حقوق ثبت

مولف :محمد امین شمس الدینی
ناشر :دادستان
100,000 15%
85,000 تومان
فرهنگ ثبتی

فرهنگ ثبتی

مولف :نادر اسکافی
ناشر :دادگستر
16,000 5%
15,200 تومان
قوانین و مقررات ثبتی

قوانین و مقررات ثبتی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
120,000 5%
114,000 تومان
حقوق ثبت اسناد در ایران

حقوق ثبت اسناد در ایران

مولف :دکتر علی حقیقت
ناشر :گنج دانش
30,000 5%
28,500 تومان
مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی

مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی

مولف :غلامرضا حجتی اشرفی، حمید آذرپور
ناشر :گنج دانش
350,000 5%
332,500 تومان
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
220,000 5%
209,000 تومان
حقوق ثبت اسناد

حقوق ثبت اسناد

مولف :خسرو عباسی داکانی
ناشر :میزان
25,000 5%
23,750 تومان
حقوق ثبت احوال

حقوق ثبت احوال

مولف :دکترعباس میرشکاری
ناشر :میزان
13,000 5%
12,350 تومان
حقوق اختراعات

حقوق اختراعات

مولف :دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :میزان
33,000 5%
31,350 تومان
حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی)

حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی)

مولف :محمود تفکریان
ناشر :نگاه بینه
70,000 5%
66,500 تومان
حقوق ثبت املاک

حقوق ثبت املاک

مولف :محمود تفکریان
ناشر :نگاه بینه
120,000 5%
114,000 تومان
جرایم ثبتی

جرایم ثبتی

مولف :سید جلیل محمدی
ناشر :نوین اندیشه
90,000 5%
85,500 تومان
حقوق ثبت (جلد اول)

حقوق ثبت (جلد اول)

مولف :محمد فرجی
ناشر :نوین اندیشه
50,000 5%
47,500 تومان
حقوق ثبت (جلد دوم)

حقوق ثبت (جلد دوم)

مولف :محمد فرجی
ناشر :نوین اندیشه
70,000 5%
66,500 تومان
حقوق ثبت (جلد سوم)

حقوق ثبت (جلد سوم)

مولف :محمد فرجی
ناشر :نوین اندیشه
80,000 5%
76,000 تومان
قانون ثبت اسناد و املاک به زبان عامه

قانون ثبت اسناد و املاک به زبان عامه

مولف :دکتر سید علی اکبر تقویان
ناشر :کتاب آوا
120,000 5%
114,000 تومان
ثبت املاک در ایران

ثبت املاک در ایران

مولف :دکتر علی حقیقت
ناشر :گنج دانش
32,000 5%
30,400 تومان
درآمدی بر حقوق ثبت ایران (جلد اول)

درآمدی بر حقوق ثبت ایران (جلد اول)

مولف :بهمن رازانی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 5%
66,500 تومان