برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :نوین اندیشه
80,000 5%
76,000 تومان
نوین قانون تجارت

نوین قانون تجارت

مولف :دکتر فرید کمیجانی
ناشر :نوین اندیشه
135,000 5%
128,250 تومان
آزمون یار قانون تجارت

آزمون یار قانون تجارت

مولف :بابک زارعی
ناشر :اندیشه ارشد
225,000 5%
213,750 تومان
حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
50,000 5%
47,500 تومان
حقوق تجارت (جلد سوم)

حقوق تجارت (جلد سوم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
110,000 5%
104,500 تومان
جامع نکات حقوق تجارت

جامع نکات حقوق تجارت

مولف :هادی رستمی محمود آبادی
ناشر :دوراندیشان
98,000 5%
93,100 تومان
تمرکز طراح حقوق تجارت

تمرکز طراح حقوق تجارت

مولف :جواد ارتیشدار
ناشر :اندیشه ارشد
100,000 5%
95,000 تومان
وکیل یار حقوق تجارت (دو جلدی)

وکیل یار حقوق تجارت (دو جلدی)

مولف :عبدالله رضا زاده پاشا، هادی شهبازی
ناشر :کمک آزمون
370,000 5%
351,500 تومان
قانون تجارت

قانون تجارت

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
50,000 5%
47,500 تومان
قانون یار حقوق تجارت

قانون یار حقوق تجارت

مولف :وحید امینی
ناشر :چتر دانش
195,000 5%
185,250 تومان
قانون تجارت نموداری

قانون تجارت نموداری

مولف :حبیب الله جمادی، رضا بولاغی
ناشر :چتر دانش
95,000 5%
90,250 تومان
نکته نویس قانون تجارت

نکته نویس قانون تجارت

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
75,000 5%
71,250 تومان
مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1)

مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
40,000 5%
38,000 تومان
قانون تجارت

قانون تجارت

مولف :محمدرضا ملکی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
80,000 5%
76,000 تومان
آموزش جامع حقوق تجارت (دو جلدی)

آموزش جامع حقوق تجارت (دو جلدی)

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :مکتوب آخر
300,000 5%
285,000 تومان
ساده ساز حقوق تجارت

ساده ساز حقوق تجارت

مولف :دکتر فرشید فرحناکیان
ناشر :میزان
310,000 5%
294,500 تومان
نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

مولف :زهرا معصومی
ناشر :اندیشه ارشد
100,000 5%
95,000 تومان
اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)

اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 5%
66,500 تومان
قانون تجارت در جامه نمودار

قانون تجارت در جامه نمودار

مولف :فاطمه صعیدی
ناشر :مکتوب آخر
70,000 5%
66,500 تومان
قانون تجارت و مقررات مرتبط

قانون تجارت و مقررات مرتبط

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
43,000 5%
40,850 تومان