برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
درس نامه حقوق جزای اختصاصی

درس نامه حقوق جزای اختصاصی

مولف :محسن دیبانژاد
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
60,000 تومان
جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
120,000 تومان
منتخب حقوق جزای اختصاصی

منتخب حقوق جزای اختصاصی

مولف :دکتر فخرالدین عباس زاده
ناشر :دادستان
90,000 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
150,000 تومان
جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایم علیه اموال و مالکیت

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
195,000 تومان
تندخوانی حقوق جزای اختصاصی

تندخوانی حقوق جزای اختصاصی

مولف :مهدی صیادی
ناشر :کمک آزمون
25,000 تومان