برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق جزای اختصاصی

مختصر حقوق جزای اختصاصی

مولف :دکتر بابک فرهی
ناشر :نوین اندیشه
33,000 5%
31,350 تومان
کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
149,000 5%
141,550 تومان
درس نامه حقوق جزای اختصاصی

درس نامه حقوق جزای اختصاصی

مولف :محسن دیبانژاد
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
85,000 5%
80,750 تومان
منتخب حقوق جزای اختصاصی

منتخب حقوق جزای اختصاصی

مولف :دکتر فخرالدین عباس زاده
ناشر :دادستان
170,000 5%
161,500 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
150,000 5%
142,500 تومان
جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
40,000 5%
38,000 تومان
تندخوانی حقوق جزای اختصاصی

تندخوانی حقوق جزای اختصاصی

مولف :مهدی صیادی
ناشر :کمک آزمون
25,000 5%
23,750 تومان
حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
150,000 5%
142,500 تومان
جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایم علیه اموال و مالکیت

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
150,000 5%
142,500 تومان
کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
139,000 5%
132,050 تومان
جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

مولف :دکتر هوشنگ شامبیاتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
20,000 5%
19,000 تومان
جرایم علیه مصالح عمومی کشور

جرایم علیه مصالح عمومی کشور

مولف :دکتر هوشنگ شامبیاتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 5%
190,000 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

مولف :دکتر هوشنگ شامبیاتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
170,000 5%
161,500 تومان
مختصر و نافع حقوق جزای اختصاصی

مختصر و نافع حقوق جزای اختصاصی

مولف :حمیدرضا زارعی
ناشر :کتاب آوا
100,000 5%
95,000 تومان