برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
کلیات پیشگیری از جرم

کلیات پیشگیری از جرم

مولف :دکتر غلامرضا محمد نسل
ناشر :میزان
75,000 تومان
تعدد جرم نظریه ها و رویه ها

تعدد جرم نظریه ها و رویه ها

مولف :دکتر عباس شیخ الاسلامی
ناشر :میزان
10,000 تومان
پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم

مولف :دکتر محمود مهدوی
ناشر :سمت
50,000 تومان
حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

مولف :دکتر ولی الله انصاری
ناشر :سمت
46,000 تومان
ترس از جرم

ترس از جرم

مولف :حمید رضا نیکوکار، بهاره همت پور، دکتر حسین غلامی
ناشر :میزان
7,000 تومان
جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی

مولف :دکتر محمدعلی بابائی
ناشر :میزان
40,000 تومان