برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق داوری داخلی

حقوق داوری داخلی

مولف :دکتر عباس کریمی، دکتر حمیدرضا پرتو
ناشر :دادگستر
50,000 تومان
داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
106,000 تومان
داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی

داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی

مولف :دکتر احمد امیرمعزی
ناشر :دادگستر
50,000 تومان