برچسب

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق مدنی (جلد پنجم)

حقوق مدنی (جلد پنجم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
45,000 5%
42,750 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
50,000 5%
47,500 تومان
قانون مدنی نموداری

قانون مدنی نموداری

مولف :الهام مختاری محمدی
ناشر :چتر دانش
60,000 5%
57,000 تومان
کمک حافظه حقوق مدنی (جلد اول)

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر مهدی فلاح خاریکی
ناشر :دوراندیشان
158,000 5%
150,100 تومان
عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
240,000 5%
228,000 تومان
عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
140,000 5%
133,000 تومان
عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
210,000 5%
199,500 تومان
حقوق اموال

حقوق اموال

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
85,000 5%
80,750 تومان
فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
60,000 5%
57,000 تومان
نکات مختصر حقوق مدنی

نکات مختصر حقوق مدنی

مولف :رضا ثابت راسخ
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
80,000 5%
76,000 تومان
اموال و مالکیت (مبانی حقوق مدنی)

اموال و مالکیت (مبانی حقوق مدنی)

مولف :مجتبی جرعه نوش
ناشر :مشاهیر دادآفرین
40,000 5%
38,000 تومان
بایسته های حقوق مدنی

بایسته های حقوق مدنی

مولف :سلیمان اکبری، میترا ضرابی
ناشر :نوین اندیشه
210,000 5%
199,500 تومان
عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
55,000 5%
52,250 تومان
عقود معین جلد سوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد سوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
75,000 5%
71,250 تومان
وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
85,000 5%
80,750 تومان
شروط ضمن عقد (حقوق مدنی جلد 4)

شروط ضمن عقد (حقوق مدنی جلد 4)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
75,000 5%
71,250 تومان
وکیل یار حقوق مدنی (جلد سوم)

وکیل یار حقوق مدنی (جلد سوم)

مولف :هادی شهبازی
ناشر :کمک آزمون
240,000 5%
228,000 تومان
قانون مدنی به زبان عامه

قانون مدنی به زبان عامه

مولف :دکتر سید علی اکبر تقویان
ناشر :کتاب آوا
200,000 5%
190,000 تومان
اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی)

اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی)

مولف :مجتبی جرعه نوش
ناشر :مشاهیر دادآفرین
95,000 5%
90,250 تومان
درس هایی از شفعه، وصیت، ارث

درس هایی از شفعه، وصیت، ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 5%
85,500 تومان
اموال و مالکیت

اموال و مالکیت

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 5%
85,500 تومان
نکات مهم حقوق مدنی کاربردی

نکات مهم حقوق مدنی کاربردی

مولف :سعید فرزانه
ناشر :کتاب آوا
70,000 5%
66,500 تومان
قانون اساسی و قانون مدنی

قانون اساسی و قانون مدنی

مولف :دکتر محمد حسین زارعی، جهانگیر منصور
ناشر :دیدار-دوران
60,000 5%
57,000 تومان
کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر مهدی فلاح خاریکی
ناشر :دوراندیشان
180,000 5%
171,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
140,000 5%
133,000 تومان
حقوق یار حقوق مدنی (جلد اول)

حقوق یار حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر بهنام اسدی
ناشر :قانون یار
110,000 5%
104,500 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
55,000 5%
52,250 تومان
آزمون یار حقوق مدنی

آزمون یار حقوق مدنی

مولف :سید احمد حسینی
ناشر :اندیشه ارشد
225,000 5%
213,750 تومان
اشخاص و اموال (حقوق مدنی جلد اول)

اشخاص و اموال (حقوق مدنی جلد اول)

مولف :دکتر سید حسین صفایی، سید احسان حسینی
ناشر :میزان
100,000 5%
95,000 تومان
اشخاص و محجورین (حقوق مدنی)

اشخاص و محجورین (حقوق مدنی)

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :سمت
75,000 5%
71,250 تومان
7 تیک حقوق مدنی

7 تیک حقوق مدنی

مولف :مصطفی مدرسی چهار طاقی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
240,000 5%
228,000 تومان
درسهایی از عقود معین جلد دوم

درسهایی از عقود معین جلد دوم

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 5%
104,500 تومان
درسنامه حقوق مدنی

درسنامه حقوق مدنی

مولف :دکتر امید ملاکریمی
ناشر :نوین اندیشه
210,000 5%
199,500 تومان
آموزش جامع حقوق مدنی (دو جلدی شومیز)

آموزش جامع حقوق مدنی (دو جلدی شومیز)

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :مکتوب آخر
340,000 5%
323,000 تومان