قوانین و مقررات دیه
قوانین و مقررات دیه
50,000 10%
45,000 تومان