فرهنگ جامع قراردادها
فرهنگ جامع قراردادها
320,000 5%
304,000 تومان
فرهنگ جامع بین الملل
فرهنگ جامع بین الملل
230,000 5%
218,500 تومان
حقوق امنیت سایبری
حقوق امنیت سایبری
130,000 5%
123,500 تومان
بلاک چین و رمز ارز ها
بلاک چین و رمز ارز ها
80,000 5%
76,000 تومان
رهن در مقابل وثیقه
رهن در مقابل وثیقه
75,000 5%
71,250 تومان
افراز املاک مشاع
افراز املاک مشاع
75,000 5%
71,250 تومان
متون فقه کانون وکلا
متون فقه کانون وکلا
60,000 5%
57,000 تومان
فرهنگ حقوقی عدالت
فرهنگ حقوقی عدالت
125,000 5%
118,750 تومان
عدالت دیجیتالی
عدالت دیجیتالی
65,000 5%
61,750 تومان
بلاک چین و حقوق
بلاک چین و حقوق
80,000 5%
76,000 تومان
خاطرات وکیل
خاطرات وکیل
75,000 5%
71,250 تومان
فرهنگ حقوق نفت و گاز
فرهنگ حقوق نفت و گاز
100,000 5%
95,000 تومان
سیر تا پیاز وصول طلب
سیر تا پیاز وصول طلب
35,000 5%
33,250 تومان
سیر تا پیاز نفقه
سیر تا پیاز نفقه
35,000 5%
33,250 تومان
قانون اساسی آسان
قانون اساسی آسان
45,000 5%
42,750 تومان
نکات مهم حقوق اساسی
نکات مهم حقوق اساسی
80,000 5%
76,000 تومان