دسته‌بندی حقوق عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
50,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
95,000 تومان
دادرسی اساسی تطبیقی

دادرسی اساسی تطبیقی

مولف :جمعی از نویسندگان
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
59,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
170,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :جنگل
140,000 تومان
شرح تفضیلی پیمان

شرح تفضیلی پیمان

مولف :ابراهیم اسماعیلی
ناشر :دادگستر
450,000 تومان
جامعه شناسی حقوق عمومی

جامعه شناسی حقوق عمومی

مولف :دکتر مهدی مهدوی زاهد
ناشر :نگاه بینه
90,000 تومان
حقوق اساسی کشورهای اسلامی

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

مولف :اسماعیل آجرلو
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
25,000 تومان
حقوق بین الملل و تطبیقی کار

حقوق بین الملل و تطبیقی کار

مولف :اصلی عباسی، دکتر سعید رضا ابدی
ناشر :دراک
30,000 تومان
سیاست گذاری عمومی ایران

سیاست گذاری عمومی ایران

مولف :دکتر کیومرث اشتریان
ناشر :میزان
15,000 تومان
حق بر سلامت

حق بر سلامت

مولف :سیاوش اصلانی
ناشر :آیدین
موجود نیست
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر کمال الدین هریسی نژاد
ناشر :آیدین
45,000 تومان
حقوق کار (دوره مقدماتی )

حقوق کار (دوره مقدماتی )

مولف :علی مدحی
ناشر :کتاب آوا
150,000 تومان
حقوق تامین اجتماعی

حقوق تامین اجتماعی

مولف :دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
18,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
120,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
100,000 تومان
قرارداد کار

قرارداد کار

مولف :محمد هدایتی زفرقندی
ناشر :میزان
9,000 تومان
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
70,000 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
70,000 تومان
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر محمد امامی
ناشر :میزان
70,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
85,000 تومان
حقوق مالی و محاسباتی

حقوق مالی و محاسباتی

مولف :حمیده قهوه چیان، دکتر ولی رستمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان