دسته‌بندی حقوق عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
درس نامه حقوق اساسی

درس نامه حقوق اساسی

مولف :محسن امامی قشلاق
ناشر :میزان
24,000 10%
21,600 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
120,000 10%
108,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
100,000 10%
90,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
170,000 10%
153,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :جنگل
140,000 10%
126,000 تومان
شرح تفضیلی پیمان

شرح تفضیلی پیمان

مولف :ابراهیم اسماعیلی
ناشر :دادگستر
450,000 10%
405,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
50,000 10%
45,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
150,000 10%
135,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
130,000 10%
117,000 تومان
مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 10%
63,000 تومان
کتاب شناسی حقوق اساسی در ایران

کتاب شناسی حقوق اساسی در ایران

مولف :الهام لامعی رامندی، دکتر آرین قاسمی
ناشر :فکرسازان
78,000 10%
70,200 تومان
نظم عمومی در حقوق اساسی ایران

نظم عمومی در حقوق اساسی ایران

مولف :دکتر غلامرضا مدنیان
ناشر :میزان
27,000 10%
24,300 تومان
خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

مولف :دکتر سید داود آقایی، راویه ذکریایی
ناشر :میزان
8,000 10%
7,200 تومان
دادگاه های قانون اساسی

دادگاه های قانون اساسی

مولف :لویی فاورو، دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :میزان
8,000 10%
7,200 تومان
گفتارهایی در حقوق اداری کاربردی و نظری

گفتارهایی در حقوق اداری کاربردی و نظری

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :خرسندی
140,000 10%
126,000 تومان
ارتقاء سلامت اداری نظام مالیاتی

ارتقاء سلامت اداری نظام مالیاتی

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
10,000 تومان
حقوق اداری (1)

حقوق اداری (1)

مولف :دکتر محمد جواد رضایی زاده
ناشر :میزان
20,000 10%
18,000 تومان
حقوق تامین اجتماعی

حقوق تامین اجتماعی

مولف :دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
18,000 10%
16,200 تومان
آسیب شناسی دادرسی کار در نظام حقوقی ایران

آسیب شناسی دادرسی کار در نظام حقوقی ایران

مولف :دکتر احسان اکبری
ناشر :سهامی انتشار
65,000 10%
58,500 تومان
حقوق بیمه دریایی

حقوق بیمه دریایی

مولف :دکتر امیر صادقی نشاط
ناشر :میزان
8,000 10%
7,200 تومان
قرارداد کار

قرارداد کار

مولف :محمد هدایتی زفرقندی
ناشر :میزان
9,000 10%
8,100 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر محمد امامی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
85,000 10%
76,500 تومان
حقوق بانکی (جلد دوم)

حقوق بانکی (جلد دوم)

مولف :ناصر زنگبازی
ناشر :جنگل
110,000 10%
99,000 تومان