دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
45,000 تومان
حقوق بین المللی کیفری

حقوق بین المللی کیفری

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
24,000 تومان
مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مولف :حسین پیران
ناشر :گنج دانش
70,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل (جلد اول)

حقوق تجارت بین الملل (جلد اول)

مولف :دکتر بهروز اخلاقی
ناشر :سمت
40,000 تومان
حقوق بیع بین المللی

حقوق بیع بین المللی

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی
ناشر :شهر دانش
250,000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

مولف :دکتر نصرت الله حلمی
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آرمین طلعت
ناشر :شهر دانش
160,000 تومان
حقوق بین الملل فضا

حقوق بین الملل فضا

مولف :دکتر حسین نواده توپچی
ناشر :خرسندی
125,000 تومان
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
18,000 تومان
اصول حقوق مالکیت فکری

اصول حقوق مالکیت فکری

مولف :دکتر مریم شیخی
ناشر :میزان
32,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
حقوق بشر ( ارزش ها و واقعیت ها)

حقوق بشر ( ارزش ها و واقعیت ها)

مولف :دکتر حسین شریفی طراز کوهی
ناشر :میزان
30,000 تومان
حقوق بشر دوستانه بین المللی

حقوق بشر دوستانه بین المللی

مولف :دکتر حسین شریفی طراز کوهی
ناشر :میزان
27,000 تومان
حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی

حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی

مولف :دکتر منصور جباری قره باغ
ناشر :میزان
70,000 تومان
مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم

مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
12,000 تومان
جستار هایی در حقوق بین المل

جستار هایی در حقوق بین المل

مولف :دکتر سید فضل الله موسوی
ناشر :خرسندی
85,000 تومان
درس هایی از داوری های بین الملی

درس هایی از داوری های بین الملی

مولف :دکتر مجتبی اصغریان
ناشر :خرسندی
95,000 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
40,000 تومان