دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
رساله جرایم و مجازاتها

رساله جرایم و مجازاتها

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی، سزار بکاریا
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :شهر دانش
180,000 تومان
تفسیر قانون در حقوق جزا

تفسیر قانون در حقوق جزا

مولف :دکتر جلیل امیدی
ناشر :قوه قضائیه
19,500 تومان
بزهکاری کودکان و نوجوانان

بزهکاری کودکان و نوجوانان

مولف :دکتر شهلا معظمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
کلیات پیشگیری از جرم

کلیات پیشگیری از جرم

مولف :دکتر غلامرضا محمد نسل
ناشر :میزان
190,000 تومان
تعدد جرم نظریه ها و رویه ها

تعدد جرم نظریه ها و رویه ها

مولف :دکتر عباس شیخ الاسلامی
ناشر :میزان
10,000 تومان
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

مولف :غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر :میزان
14,000 تومان
جرایم رانندگی و مجازات آن

جرایم رانندگی و مجازات آن

مولف :سروش ستوده جهرمی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
320,000 تومان
حقوق کیفری خانواده

حقوق کیفری خانواده

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :میزان
40,000 تومان
جرم شناسی پیشگیری   جلد اول

جرم شناسی پیشگیری جلد اول

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
180,000 تومان
جامعه شناسی جنایی

جامعه شناسی جنایی

مولف :دکتر حمید رضا آدابی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
290,000 تومان
مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مولف :دکتر حسین ذبحی
ناشر :نگاه بینه
750,000 تومان
جرم شناسی بزهکاری اقتصادی

جرم شناسی بزهکاری اقتصادی

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
210,000 تومان
کیفر شناسی

کیفر شناسی

مولف :دکتر جاوید صلاحی
ناشر :میزان
290,000 تومان
کیفر شناسی کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم

کیفر شناسی کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم

مولف :دکتر حسین غلامی
ناشر :میزان
135,000 تومان
درآمدی بر سیاست جنایی

درآمدی بر سیاست جنایی

مولف :دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
ناشر :میزان
80,000 تومان
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

مولف :دکتر امیر اعتمادی
ناشر :میزان
22,000 تومان
بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

مولف :دکتر جاوید صلاحی
ناشر :میزان
5,000 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر امیر جوادی، دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
حقوق جزای انگلستان

حقوق جزای انگلستان

مولف :دکتر طاهر حبیب زاده
ناشر :خرسندی
280,000 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
180,000 تومان
جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
340,000 تومان
حقوق جزای عمومی 2 (مسئولیت کیفری)

حقوق جزای عمومی 2 (مسئولیت کیفری)

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :دادگستر
180,000 تومان
جرم شناسی نظری

جرم شناسی نظری

مولف :ریموند گسن، دکتر مهدی کی نیا
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 تومان