دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :شهر دانش
76,000 تومان
کلیات پیشگیری از جرم

کلیات پیشگیری از جرم

مولف :دکتر غلامرضا محمد نسل
ناشر :میزان
75,000 تومان
جرم شناسی پیشگیری   جلد اول

جرم شناسی پیشگیری جلد اول

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
45,000 تومان
مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مولف :دکتر حسین ذبحی
ناشر :نگاه بینه
290,000 تومان
درآمدی بر سیاست جنایی

درآمدی بر سیاست جنایی

مولف :دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
ناشر :میزان
80,000 تومان
حقوق جزا (7) حقوق جزای فرانسه

حقوق جزا (7) حقوق جزای فرانسه

مولف :دکتر جعفر بوشهری
ناشر :سهامی انتشار
13,750 تومان
عوام گرایی کیفری

عوام گرایی کیفری

مولف :دکتر هانیه هژبرالساداتی
ناشر :میزان
9,500 تومان
قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
40,000 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر امیر جوادی، دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
90,000 تومان
شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
70,000 تومان
جرایم  قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

جرایم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
286,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی دیات (دوجلدی)

شرح قانون مجازات اسلامی دیات (دوجلدی)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
125,000 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
76,000 تومان
تسبیب در قتل غیر عمد

تسبیب در قتل غیر عمد

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
7,000 تومان
جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
110,000 تومان
بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

مولف :دکتر جاوید صلاحی
ناشر :میزان
5,000 تومان
سببیت در حقوق (حقوق کیفری)

سببیت در حقوق (حقوق کیفری)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
75,000 تومان
حقوق جزای انگلستان

حقوق جزای انگلستان

مولف :دکتر طاهر حبیب زاده
ناشر :خرسندی
150,000 تومان