دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
رساله جرایم و مجازاتها

رساله جرایم و مجازاتها

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی، سزار بکاریا
ناشر :میزان
35,000 5%
33,250 تومان
جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی

مولف :دکتر محمدعلی بابائی
ناشر :میزان
275,000 5%
261,250 تومان
دفاع اجتماعی

دفاع اجتماعی

مولف :دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مارک آنسل، دکتر محمد آشوری
ناشر :گنج دانش
80,000 5%
76,000 تومان
حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :شهر دانش
180,000 5%
171,000 تومان
بزهکاری کودکان و نوجوانان

بزهکاری کودکان و نوجوانان

مولف :دکتر شهلا معظمی
ناشر :دادگستر
200,000 5%
190,000 تومان
کلیات پیشگیری از جرم

کلیات پیشگیری از جرم

مولف :دکتر غلامرضا محمد نسل
ناشر :میزان
190,000 5%
180,500 تومان
جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :قوه قضائیه
150,000 5%
142,500 تومان
تسبیب در قتل غیر عمد

تسبیب در قتل غیر عمد

مولف :عبدالله محمودی
ناشر :قوه قضائیه
22,000 5%
20,900 تومان
جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین

جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین

مولف :دکتر محمد آشوری
ناشر :جهش
155,000 5%
147,250 تومان
جامعه شناسی جنایی

جامعه شناسی جنایی

مولف :دکتر حمید رضا آدابی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
410,000 5%
389,500 تومان
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

مولف :غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر :میزان
14,000 5%
13,300 تومان
جرایم رانندگی و مجازات آن

جرایم رانندگی و مجازات آن

مولف :سروش ستوده جهرمی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
320,000 5%
304,000 تومان
حقوق کیفری خانواده

حقوق کیفری خانواده

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :میزان
40,000 5%
38,000 تومان
مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مولف :دکتر حسین ذبحی
ناشر :نگاه بینه
750,000 5%
712,500 تومان
جرم شناسی پیشگیری   جلد اول

جرم شناسی پیشگیری جلد اول

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
180,000 5%
171,000 تومان
درآمدی بر سیاست جنایی

درآمدی بر سیاست جنایی

مولف :دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
ناشر :میزان
80,000 5%
76,000 تومان
جرم شناسی بزهکاری اقتصادی

جرم شناسی بزهکاری اقتصادی

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
210,000 5%
199,500 تومان
کیفر شناسی

کیفر شناسی

مولف :دکتر جاوید صلاحی
ناشر :میزان
290,000 5%
275,500 تومان
کیفر شناسی کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم

کیفر شناسی کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم

مولف :دکتر حسین غلامی
ناشر :میزان
135,000 5%
128,250 تومان
پرسش و پاسخ های جرایم تهدید افترا توهین نشر اکاذیب

پرسش و پاسخ های جرایم تهدید افترا توهین نشر اکاذیب

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
177,000 5%
168,150 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر امیر جوادی، دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
240,000 5%
228,000 تومان
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

مولف :دکتر امیر اعتمادی
ناشر :میزان
22,000 5%
20,900 تومان
بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

مولف :دکتر جاوید صلاحی
ناشر :میزان
5,000 5%
4,750 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
180,000 5%
171,000 تومان
جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
340,000 5%
323,000 تومان
حقوق جزای انگلستان

حقوق جزای انگلستان

مولف :دکتر طاهر حبیب زاده
ناشر :خرسندی
280,000 5%
266,000 تومان