دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
98,000 10%
88,200 تومان
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
32,000 10%
28,800 تومان
کاملترین مجموعه محشی قانون تجارت (دو جلدی)

کاملترین مجموعه محشی قانون تجارت (دو جلدی)

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
500,000 10%
450,000 تومان
حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته

حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته

مولف :دکتر حسین سیمایی صراف
ناشر :میزان
20,000 10%
18,000 تومان
اوصاف اسناد تجاری

اوصاف اسناد تجاری

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
30,000 10%
27,000 تومان
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

مولف :محمود روح الامینی
ناشر :گنج دانش
13,000 10%
11,700 تومان
مبانی حقوقی نام تجارتی

مبانی حقوقی نام تجارتی

مولف :دکتر حشمت الله سماواتی
ناشر :میزان
16,000 10%
14,400 تومان
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

مولف :بهرام حسن زاده، دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :جنگل
200,000 10%
180,000 تومان
طلب مشترک

طلب مشترک

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
32,000 10%
28,800 تومان
ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مولف :محمد هادی فضلعلی
ناشر :قوه قضائیه
26,000 10%
23,400 تومان
شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

مولف :صدیقه نعیمیان
ناشر :کشاورز
45,000 10%
40,500 تومان
توافقات ضد رقابت تجاری

توافقات ضد رقابت تجاری

مولف :محمد حسین وکیلی مقدم
ناشر :میزان
6,000 10%
5,400 تومان
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

مولف :غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر :میزان
14,000 10%
12,600 تومان
فورفیتینگ

فورفیتینگ

مولف :دکتر زهره افشار قوچانی
ناشر :میزان
45,000 10%
40,500 تومان
حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی

حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی

مولف :دکتر جمشید یحیی پور
ناشر :میزان
21,000 10%
18,900 تومان
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :دکتر علی رضایی
ناشر :میزان
13,000 10%
11,700 تومان
حقوق شرکت ها

حقوق شرکت ها

مولف :دکتر محمد حیدری
ناشر :سهامی انتشار
110,000 10%
99,000 تومان