دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
مبانی حقوقی نام تجارتی

مبانی حقوقی نام تجارتی

مولف :دکتر حشمت الله سماواتی
ناشر :میزان
16,000 تومان
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
32,000 تومان
توافقات ضد رقابت تجاری

توافقات ضد رقابت تجاری

مولف :محمد حسین وکیلی مقدم
ناشر :میزان
6,000 تومان
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

مولف :غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر :میزان
14,000 تومان
حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

مولف :دکتر حیدر حسن زاده
ناشر :خرسندی
240,000 تومان
قراردادهای تجاری بین المللی

قراردادهای تجاری بین المللی

مولف :دکتر علی آریائی پور
ناشر :خرسندی
320,000 تومان
اوصاف اسناد تجاری

اوصاف اسناد تجاری

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
100,000 تومان
قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی

قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :گالوس
600,000 تومان
حقوق بازرگانی ورشکستگی

حقوق بازرگانی ورشکستگی

مولف :دکتر محمد صقری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
500,000 تومان
اسناد و دعاوی تجاری در آرای عالی کشور

اسناد و دعاوی تجاری در آرای عالی کشور

مولف :دکتر توفیق عرفانی
ناشر :جنگل
45,000 تومان
حقوق تجارت 1

حقوق تجارت 1

مولف :دکتر غلامرضا یزدانی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
چک،نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

چک،نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

مولف :یاسر مرادی، محمد نوری
ناشر :دادبانان دانا
145,000 تومان
دعاوی اسناد تجاری

دعاوی اسناد تجاری

مولف :علی اصغر تدین
ناشر :قوه قضائیه
420,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد هفتم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد هفتم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
95,000 تومان
منظومه چک

منظومه چک

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :مکتوب آخر
270,000 تومان
صندلی بزرگ؛اصول معماری هیات مدیره

صندلی بزرگ؛اصول معماری هیات مدیره

مولف :دکتر امیررضا سوری
ناشر :نشر بازرگانی
269,000 تومان
حقوق رقابت و آیین دادرسی آن

حقوق رقابت و آیین دادرسی آن

مولف :عبدالحمید مرتضوی
ناشر :قوه قضائیه
540,000 تومان
حقوق تجارت (3) اسناد

حقوق تجارت (3) اسناد

مولف :دکتر محمد صقری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
320,000 تومان
حقوق تجارت (4) حقوق ورشکستگی

حقوق تجارت (4) حقوق ورشکستگی

مولف :دکتر محمدرضا پاسبان
ناشر :گنج دانش
160,000 تومان
حقوق تجارت در نظم تطبیقی (با قوانین خاص)

حقوق تجارت در نظم تطبیقی (با قوانین خاص)

مولف :دکتر علی فلاح
ناشر :آکادمی حقوق
300,000 تومان
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

مولف :بهرام حسن زاده، دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :جنگل
500,000 تومان
چک در قانون و رویه قضایی

چک در قانون و رویه قضایی

مولف :محسن حاتمی پور
ناشر :دادگستری کل استان تهران
400,000 تومان