دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

مولف :صدیقه نعیمیان
ناشر :کشاورز
45,000 تومان
حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

مولف :دکتر حیدر حسن زاده
ناشر :خرسندی
170,000 تومان
اوصاف اسناد تجاری

اوصاف اسناد تجاری

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
30,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
223,000 تومان
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

مولف :بهرام حسن زاده، دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :جنگل
200,000 تومان
مبانی حقوقی نام تجارتی

مبانی حقوقی نام تجارتی

مولف :دکتر حشمت الله سماواتی
ناشر :میزان
16,000 تومان
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
32,000 تومان
توافقات ضد رقابت تجاری

توافقات ضد رقابت تجاری

مولف :محمد حسین وکیلی مقدم
ناشر :میزان
6,000 تومان
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

مولف :غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر :میزان
14,000 تومان
حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی

حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی

مولف :دکتر جمشید یحیی پور
ناشر :میزان
21,000 تومان
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :دکتر علی رضایی
ناشر :میزان
13,000 تومان
حقوق شرکت ها

حقوق شرکت ها

مولف :دکتر محمد حیدری
ناشر :سهامی انتشار
110,000 تومان
حقوق بازرگانی شرکت ها

حقوق بازرگانی شرکت ها

مولف :دکتر محمد صقری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
455,000 تومان
طلب مشترک

طلب مشترک

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
45,000 تومان
ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مولف :محمد هادی فضلعلی
ناشر :قوه قضائیه
26,000 تومان
راهنمای نگارش ثبتی (3) (ثبت شرکت ها)

راهنمای نگارش ثبتی (3) (ثبت شرکت ها)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
280,000 تومان
حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته

حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته

مولف :دکتر حسین سیمایی صراف
ناشر :میزان
20,000 تومان
دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها

دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
191,000 تومان