دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
مبانی حقوقی نام تجارتی

مبانی حقوقی نام تجارتی

مولف :دکتر حشمت الله سماواتی
ناشر :میزان
16,000 تومان
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
32,000 تومان
شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

مولف :صدیقه نعیمیان
ناشر :کشاورز
45,000 تومان
توافقات ضد رقابت تجاری

توافقات ضد رقابت تجاری

مولف :محمد حسین وکیلی مقدم
ناشر :میزان
6,000 تومان
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

مولف :غلامعلی میرزایی منفرد
ناشر :میزان
14,000 تومان
حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

مولف :دکتر حیدر حسن زاده
ناشر :خرسندی
240,000 تومان
اوصاف اسناد تجاری

اوصاف اسناد تجاری

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
100,000 تومان
حقوق بازرگانی ورشکستگی

حقوق بازرگانی ورشکستگی

مولف :دکتر محمد صقری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
500,000 تومان
حقوق تجارت 1

حقوق تجارت 1

مولف :دکتر غلامرضا یزدانی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
دعاوی اسناد تجاری

دعاوی اسناد تجاری

مولف :علی اصغر تدین
ناشر :قوه قضائیه
320,000 تومان
چک،نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

چک،نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

مولف :یاسر مرادی، محمد نوری
ناشر :دادبانان دانا
105,000 تومان
صندلی بزرگ؛اصول معماری هیات مدیره

صندلی بزرگ؛اصول معماری هیات مدیره

مولف :دکتر امیررضا سوری
ناشر :نشر بازرگانی
269,000 تومان
منظومه چک

منظومه چک

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :مکتوب آخر
250,000 تومان
حقوق تجارت (3) اسناد

حقوق تجارت (3) اسناد

مولف :دکتر محمد صقری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
320,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد هفتم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد هفتم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
95,000 تومان
حقوق تجارت در نظم تطبیقی (با قوانین خاص)

حقوق تجارت در نظم تطبیقی (با قوانین خاص)

مولف :دکتر علی فلاح
ناشر :آکادمی حقوق
300,000 تومان
حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها

مولف :بهرام حسن زاده، دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :جنگل
500,000 تومان
چک در قانون و رویه قضایی

چک در قانون و رویه قضایی

مولف :محسن حاتمی پور
ناشر :دادگستری کل استان تهران
400,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
223,000 تومان
محشای چک و سفته در رویه قضایی

محشای چک و سفته در رویه قضایی

مولف :علی شعبانی
ناشر :توازن
220,000 تومان
شرح قانون تجارت به طریق موضوعی

شرح قانون تجارت به طریق موضوعی

مولف :بابک پاک نیا
ناشر :کتاب آوا
250,000 تومان
نکات حقوق تجارت

نکات حقوق تجارت

مولف :فریده باقری
ناشر :پژوهش
150,000 تومان
محشای مختصر قانون تجارت

محشای مختصر قانون تجارت

مولف :سید احمد سجادی، ندا سادات سجادی
ناشر :زرنوشت
380,000 تومان