دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
140,000 10%
126,000 تومان
شرح قانون مدنی

شرح قانون مدنی

مولف :سید علی حائری (شاه باغ)
ناشر :گنج دانش
220,000 10%
198,000 تومان
شرح ماندنی بر قانون مدنی

شرح ماندنی بر قانون مدنی

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
217,000 10%
195,300 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
90,000 10%
81,000 تومان
قانون مدنی در نظم فتاوای اختلافی فحول علما

قانون مدنی در نظم فتاوای اختلافی فحول علما

مولف :محمدرضا محمد غفوری
ناشر :کتاب آوا
150,000 10%
135,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 10%
81,000 تومان
حقوق رسانه

حقوق رسانه

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :سمت
موجود نیست
حسن نیت در قراردادها (با رویکردی فقهی)

حسن نیت در قراردادها (با رویکردی فقهی)

مولف :دکتر رضا رحیمی دهسوری
ناشر :قوه قضائیه
18,000 10%
16,200 تومان
سیر وقف در ایران و چگونگی موقوفات

سیر وقف در ایران و چگونگی موقوفات

مولف :سید جلیل محمدی
ناشر :نوین اندیشه
80,000 10%
72,000 تومان
حقوق مالکین آپارتمانها

حقوق مالکین آپارتمانها

مولف :ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر :دادگستر
150,000 10%
135,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 10%
85,500 تومان
حقوق مدنی (جلد اول)

حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
190,000 10%
171,000 تومان
حقوق مدنی (جلد سوم)

حقوق مدنی (جلد سوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
120,000 10%
108,000 تومان
حقوق مدنی (جلد چهارم)

حقوق مدنی (جلد چهارم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
100,000 10%
90,000 تومان
حقوق مدنی (جلد پنجم)

حقوق مدنی (جلد پنجم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
45,000 10%
40,500 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
50,000 10%
45,000 تومان
فسخ قرارداد (با نگاهی به رویه قضایی)

فسخ قرارداد (با نگاهی به رویه قضایی)

مولف :دکتر فریدون نهرینی
ناشر :گنج دانش
55,000 10%
49,500 تومان
حقوق مدنی وصیت

حقوق مدنی وصیت

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
85,000 10%
76,500 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
110,000 10%
99,000 تومان
ضمان عقدی در حقوق مدنی

ضمان عقدی در حقوق مدنی

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
75,000 10%
67,500 تومان
قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

مولف :احمد باجلان
ناشر :کتاب آوا
60,000 10%
54,000 تومان
حقوق تعهدات

حقوق تعهدات

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، ابراهیم ترابی
ناشر :شهر دانش
75,000 10%
67,500 تومان
تحلیلی بر سیر قانون اجاره

تحلیلی بر سیر قانون اجاره

مولف :عبدالسعید فضلی
ناشر :جنگل
8,000 10%
7,200 تومان
جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :قوه قضائیه
36,000 10%
32,400 تومان
طلب مشترک

طلب مشترک

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
32,000 10%
28,800 تومان
ضمان قهری

ضمان قهری

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
105,000 10%
94,500 تومان
آیا حقوق بشر؟

آیا حقوق بشر؟

مولف :دکتر رضا اسلامی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
110,000 10%
99,000 تومان
وصیت در حقوق مدنی ایران

وصیت در حقوق مدنی ایران

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
65,000 10%
58,500 تومان