دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
90,000 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
50,000 تومان
وصیت در حقوق مدنی ایران

وصیت در حقوق مدنی ایران

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
65,000 تومان
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

مولف :دکتر مسعود رضا رنجبر
ناشر :میزان
22,000 تومان
حقوق مدنی عقود معین (1)

حقوق مدنی عقود معین (1)

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
42,000 تومان
شرح قانون مدنی

شرح قانون مدنی

مولف :سید علی حائری (شاه باغ)
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
حقوق رسانه

حقوق رسانه

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :سمت
110,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
شرح ماندنی بر قانون مدنی

شرح ماندنی بر قانون مدنی

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
217,000 تومان
شرح اصولی حقوق مدنی (جلد نخست)

شرح اصولی حقوق مدنی (جلد نخست)

مولف :مهداد هوشمند
ناشر :کولاد
120,000 تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت

دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت

مولف :رضا ولویون
ناشر :میزان
36,000 تومان
مقدمه ای بر حقوق قرارداد ها

مقدمه ای بر حقوق قرارداد ها

مولف :محمد ولی محمدی، ماکس یونگ
ناشر :خرسندی
48,000 تومان
فقه تطبیقی ارث و وصیت

فقه تطبیقی ارث و وصیت

مولف :اکبر نایب زاده
ناشر :خرسندی
170,000 تومان
حقوق مدنی عقود معین (2)

حقوق مدنی عقود معین (2)

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
30,000 تومان
حقوق مشاورین املاک

حقوق مشاورین املاک

مولف :دکتر سید محمد هادی اسلامی
ناشر :جنگل
90,000 تومان
پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
77,000 تومان
دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه ها

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
220,000 تومان
شرط اجرای تعهد در قرارداد ها

شرط اجرای تعهد در قرارداد ها

مولف :علی دارینی
ناشر :چراغ دانش
190,000 تومان
پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات

پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
122,000 تومان
حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت

حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت

مولف :دکتر غلامحسین افراس
ناشر :کتاب آوا
45,000 تومان
مسئولیت مدنی صاحب کالا در واردات زمینی

مسئولیت مدنی صاحب کالا در واردات زمینی

مولف :شقایق صبوری
ناشر :کتاب آوا
60,000 تومان
قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

مولف :احمد باجلان
ناشر :کتاب آوا
115,000 تومان
حقوق تعهدات

حقوق تعهدات

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، ابراهیم ترابی
ناشر :شهر دانش
75,000 تومان
تحلیلی بر سیر قانون اجاره

تحلیلی بر سیر قانون اجاره

مولف :عبدالسعید فضلی
ناشر :جنگل
8,000 تومان