دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 3)

آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 3)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
280,000 5%
266,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 5%
190,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
180,000 5%
171,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
270,000 5%
256,500 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
250,000 5%
237,500 تومان
حقوق مدنی (جلد چهارم)

حقوق مدنی (جلد چهارم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
150,000 5%
142,500 تومان
حقوق مدنی (جلد پنجم)

حقوق مدنی (جلد پنجم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
130,000 5%
123,500 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
150,000 5%
142,500 تومان
جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :قوه قضائیه
150,000 5%
142,500 تومان
ضمان عقدی در حقوق مدنی

ضمان عقدی در حقوق مدنی

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
320,000 5%
304,000 تومان
تاثیر اراده در حقوق مدنی

تاثیر اراده در حقوق مدنی

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
80,000 5%
76,000 تومان
حقوق مالکین آپارتمانها

حقوق مالکین آپارتمانها

مولف :ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر :دادگستر
400,000 5%
380,000 تومان
وصیت در حقوق مدنی ایران

وصیت در حقوق مدنی ایران

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
280,000 5%
266,000 تومان
عقد وکالت

عقد وکالت

مولف :ابراهیم دلشاد
ناشر :میزان
245,000 5%
232,750 تومان
عقد بیع و شروط و خیارات

عقد بیع و شروط و خیارات

مولف :دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ناشر :میزان
10,000 5%
9,500 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد اول)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
495,000 5%
470,250 تومان
عقد رهن

عقد رهن

مولف :ابراهیم دلشاد
ناشر :میزان
45,000 5%
42,750 تومان
حقوق مدنی و حقوق تطبیقی

حقوق مدنی و حقوق تطبیقی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
250,000 5%
237,500 تومان
حقوق مدنی مسئولیت تضامنی

حقوق مدنی مسئولیت تضامنی

مولف :دکتر محمد رضا امیر محمدی
ناشر :میزان
13,000 5%
12,350 تومان
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

مولف :دکتر مسعود رضا رنجبر
ناشر :میزان
280,000 5%
266,000 تومان
مبانی قراردادهای نامعین

مبانی قراردادهای نامعین

مولف :دکتر غلامرضا ذاکر صالحی
ناشر :میزان
13,000 5%
12,350 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد پنجم)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد پنجم)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
95,000 5%
90,250 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد سوم)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد سوم)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
95,000 5%
90,250 تومان
ادعای ثالث نسبت به مبیع

ادعای ثالث نسبت به مبیع

مولف :دکتر محسن پورعبدالله
ناشر :دادگستر
350,000 5%
332,500 تومان
حقوق مدنی عقود معین (1)

حقوق مدنی عقود معین (1)

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
130,000 5%
123,500 تومان
حقوق مدنی پیشرفته مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد

حقوق مدنی پیشرفته مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
85,000 5%
80,750 تومان
حقوق مشاورین املاک

حقوق مشاورین املاک

مولف :دکتر سید محمد هادی اسلامی
ناشر :جنگل
200,000 5%
190,000 تومان
فقه تطبیقی ارث و وصیت

فقه تطبیقی ارث و وصیت

مولف :اکبر نایب زاده
ناشر :خرسندی
320,000 5%
304,000 تومان