دسته‌بندی تخصصی و پژوهشی

محبوب ترین
محبوب ترین
505 واژه از متون فقه

505 واژه از متون فقه

مولف : محمد حسین دانشفر، محسن سینجلی
ناشر :چتر دانش
10,000 10%
9,000 تومان
حقوق ثبت ( ثبت املاک )

حقوق ثبت ( ثبت املاک )

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
60,000 10%
54,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
60,000 10%
54,000 تومان
حقوق بین المللی کیفری

حقوق بین المللی کیفری

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
24,000 10%
21,600 تومان
حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :شهر دانش
70,000 10%
63,000 تومان
حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست

مولف :دکتر سید فضل الله موسوی
ناشر :میزان
25,000 10%
22,500 تومان
شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری

شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر سید حمید شاهچراغ
ناشر :سرو طلایی
117,000 10%
105,300 تومان
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
280,000 10%
252,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
140,000 10%
126,000 تومان
فرهنگ حقوقی بهمن

فرهنگ حقوقی بهمن

مولف :دکتر بهمن آقایی
ناشر :گنج دانش
450,000 10%
405,000 تومان
جعل و تزویر

جعل و تزویر

مولف :دکتر عباس شیری
ناشر :میزان
38,000 10%
34,200 تومان
متدلوژی حقوق

متدلوژی حقوق

مولف :دکتر امین جعفری
ناشر :گنج دانش
120,000 10%
108,000 تومان
درآمدی بر حقوق تطبیقی و دونظام بزرگ حقوقی معاصر

درآمدی بر حقوق تطبیقی و دونظام بزرگ حقوقی معاصر

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
55,000 10%
49,500 تومان
مقدمه علم حقوق کیفری

مقدمه علم حقوق کیفری

مولف :دکتر مجتبی جعفری
ناشر :میزان
33,000 10%
29,700 تومان
ترجمه و شرح مکاسب (بیع) 4

ترجمه و شرح مکاسب (بیع) 4

مولف :شیخ انصاری، آیت الله پایانی، ایت الله زنجانی
ناشر :دارالعلم
80,000 10%
72,000 تومان
قواعد فقه (بخش جزایی)

قواعد فقه (بخش جزایی)

مولف :دکتر سید مصطفی محقق داماد
ناشر :مرکز نشر علوم انسانی
95,000 10%
85,500 تومان
دانشنامه علوم جنایی اقتصادی

دانشنامه علوم جنایی اقتصادی

مولف :دکتر امیر حسن نیازپور
ناشر :میزان
85,000 10%
76,500 تومان
اصول حقوق مالکیت فکری

اصول حقوق مالکیت فکری

مولف :دکتر مریم شیخی
ناشر :میزان
32,000 10%
28,800 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
98,000 10%
88,200 تومان
جرم شناسی پیشگیری   جلد اول

جرم شناسی پیشگیری جلد اول

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
45,000 10%
40,500 تومان