دسته‌بندی خانواده

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق خانواده

مختصر حقوق خانواده

مولف :دکتر سید حسین صفایی، دکتر اسدالله امامی
ناشر :میزان
140,000 تومان
خانواده در نظم حقوقی کنونی

خانواده در نظم حقوقی کنونی

مولف :امید یزدی
ناشر :کتاب آوا
250,000 تومان
قانون یار حقوق خانواده

قانون یار حقوق خانواده

مولف :سید مهدی کاظمی
ناشر :چتر دانش
135,000 25%
101,250 تومان
وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
70,000 تومان
حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)

حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
118,000 تومان
جهیزیه (مالکیت و نحوه استرداد آن)

جهیزیه (مالکیت و نحوه استرداد آن)

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
10,000 تومان
حقوق کیفری خانواده

حقوق کیفری خانواده

مولف :دکتر لیلا سادات اسدی
ناشر :میزان
40,000 تومان
آیین دادرسی در دادگاه های خانواده

آیین دادرسی در دادگاه های خانواده

مولف :دکتر فاطمه بداغی
ناشر :میزان
10,000 تومان
دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
80,000 تومان
مهریه و نحوه محاسبه آن به نرخ روز

مهریه و نحوه محاسبه آن به نرخ روز

مولف :سید اسماعیل محمودی
ناشر :خط سوم
40,000 تومان
نحوه اقامه دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی

نحوه اقامه دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی

مولف :غلامعلی مهری
ناشر :کتاب آوا
80,000 تومان