دسته‌بندی جزایی

محبوب ترین
محبوب ترین
درجه بندی مجازات ها و تاسیسات ارفاقی

درجه بندی مجازات ها و تاسیسات ارفاقی

مولف :مریم رجبی
ناشر :کتاب آوا
100,000 تومان
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مولف :حسین صناعی زاده
ناشر :دادگستر
300,000 تومان
بزهکاری کودکان و نوجوانان

بزهکاری کودکان و نوجوانان

مولف :دکتر شهلا معظمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
450,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
350,000 تومان
جرائم شغلی کارکنان دولت

جرائم شغلی کارکنان دولت

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
320,000 تومان
نگرشی کاربردی به دیات

نگرشی کاربردی به دیات

مولف :احمد رضا عابدی
ناشر :قوه قضائیه
225,000 تومان
دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی

دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی

مولف :دکتر تاج زمان دانش
ناشر :میزان
13,000 تومان
جرایم رانندگی و مجازات آن

جرایم رانندگی و مجازات آن

مولف :سروش ستوده جهرمی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
320,000 تومان
مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد اول)

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد اول)

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
185,000 تومان
مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

مولف :دکتر حسین ذبحی
ناشر :نگاه بینه
750,000 تومان
جرم شناسی بزهکاری اقتصادی

جرم شناسی بزهکاری اقتصادی

مولف :شهرام ابراهیمی
ناشر :میزان
210,000 تومان
تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

مولف :حسین عرب میستانی
ناشر :حقوق یار
200,000 تومان
جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
273,000 تومان
بررسی جرم تهدید توهین افترا

بررسی جرم تهدید توهین افترا

مولف :فرهود مریدی
ناشر :خط سوم
205,000 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر امیر جوادی، دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
240,000 تومان
رسیدگی به جرایم منافی عفت

رسیدگی به جرایم منافی عفت

مولف :مهدی آقایی
ناشر :قوه قضائیه
220,000 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
180,000 تومان
جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
340,000 تومان
حقوق کیفری فناوری اطلاعات

حقوق کیفری فناوری اطلاعات

مولف :دکتر حسن عالی پور
ناشر :خرسندی
270,000 تومان
درجه بندی جرایم تعریزی

درجه بندی جرایم تعریزی

مولف :زهرا امینی
ناشر :دادبخش
95,000 تومان