دسته‌بندی جزایی

محبوب ترین
محبوب ترین
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مولف :حسین صناعی زاده
ناشر :دادگستر
100,000 تومان
جرایم  قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

جرایم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
192,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
120,000 تومان
اشتباهات قضایی (بخش کیفری)

اشتباهات قضایی (بخش کیفری)

مولف :مهری موسوی مقدم
ناشر :حقوق امروز
45,000 تومان
حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

مولف :دکتر ولی الله انصاری
ناشر :سمت
46,000 تومان
خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی

خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر علی طالع زاری
ناشر :کتاب آوا
75,000 تومان
درجه بندی مجازات ها و تاسیسات ارفاقی

درجه بندی مجازات ها و تاسیسات ارفاقی

مولف :مریم رجبی
ناشر :کتاب آوا
45,000 تومان
بزهکاری کودکان و نوجوانان

بزهکاری کودکان و نوجوانان

مولف :دکتر شهلا معظمی
ناشر :دادگستر
20,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
70,000 تومان
جرائم شغلی کارکنان دولت

جرائم شغلی کارکنان دولت

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
80,000 تومان
نگرشی کاربردی به دیات

نگرشی کاربردی به دیات

مولف :احمد رضا عابدی
ناشر :قوه قضائیه
60,000 تومان
تعدد جرم نظریه ها و رویه ها

تعدد جرم نظریه ها و رویه ها

مولف :دکتر عباس شیخ الاسلامی
ناشر :میزان
10,000 تومان
دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی

دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی

مولف :دکتر تاج زمان دانش
ناشر :میزان
13,000 تومان
جرایم رانندگی و مجازات آن

جرایم رانندگی و مجازات آن

مولف :سروش ستوده جهرمی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
90,000 تومان
قاچاق انسان

قاچاق انسان

مولف :دکتر عباس ذاقلی
ناشر :میزان
15,000 تومان