دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
مبانی حقوقی نام تجارتی

مبانی حقوقی نام تجارتی

مولف :دکتر حشمت الله سماواتی
ناشر :میزان
16,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
70,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 تومان
شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
150,000 تومان
مسائل حقوق آپارتمان ها

مسائل حقوق آپارتمان ها

مولف :امیر هوشنگ ساسان نژاد
ناشر :فردوسی
200,000 تومان
فک پلاک خودرو (راهنمای حقوقی و کاربردی دعاوی)

فک پلاک خودرو (راهنمای حقوقی و کاربردی دعاوی)

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
32,000 تومان
معاملات خودرو (راهنمای حقوقی و کاربردی)

معاملات خودرو (راهنمای حقوقی و کاربردی)

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
130,000 تومان
تخلیه فوری در 7 روز

تخلیه فوری در 7 روز

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
75,000 تومان
حقوق مالکین آپارتمانها

حقوق مالکین آپارتمانها

مولف :ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر :دادگستر
400,000 تومان
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

مولف :محمدرضا فولادی
ناشر :جنگل
32,000 تومان
چهل گفتار حقوقی

چهل گفتار حقوقی

مولف :دکتر عباس کریمی
ناشر :دادگستر
450,000 تومان
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

مولف :حسین شفیعی
ناشر :حقوق پویا
165,000 تومان
شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

مولف :صدیقه نعیمیان
ناشر :کشاورز
45,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
75,000 تومان
حقوق تجارت برای مدیران

حقوق تجارت برای مدیران

مولف :دکتر امیر صادقی نشاط
ناشر :میزان
14,000 تومان
صد پرسمان حقوقی

صد پرسمان حقوقی

مولف :علی صدری خانلو
ناشر :نگاه بینه
85,000 تومان
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
300,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
آیین داوری

آیین داوری

مولف :دکتر مرتضی یوسف زاده
ناشر :سهامی انتشار
170,000 تومان
نحوه عملی تنظیم قراداد ها

نحوه عملی تنظیم قراداد ها

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :بهنامی
300,000 تومان
دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
20,000 تومان