دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
200,000 تومان
شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

مولف :صدیقه نعیمیان
ناشر :کشاورز
45,000 تومان
چگونه دادخواست بنویسیم؟

چگونه دادخواست بنویسیم؟

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
230,000 تومان
دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
246,000 تومان
جنایاتی که آمریکا را تکان داد

جنایاتی که آمریکا را تکان داد

مولف :کنتین رینالدز
ناشر :کشاورز
239,000 تومان
قانون مدنی به زبان عامه

قانون مدنی به زبان عامه

مولف :دکتر سید علی اکبر تقویان
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
نمونه قراردادها

نمونه قراردادها

مولف :امیر هوشنگ ساسان نژاد
ناشر :فردوسی
250,000 تومان
ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

مولف :رضا عموزاد
ناشر :دادگستر
400,000 تومان
حقوق مسوولیت مدنی و جبران ها

حقوق مسوولیت مدنی و جبران ها

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
120,000 تومان
شرح جامع قانون مدنی

شرح جامع قانون مدنی

مولف :فرهاد بیات، شیرین بیات
ناشر :اندیشه ارشد
245,000 تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
220,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
انواع اظهارنامه

انواع اظهارنامه

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خط سوم
62,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
60,000 تومان
شرح تفضیلی پیمان

شرح تفضیلی پیمان

مولف :ابراهیم اسماعیلی
ناشر :دادگستر
450,000 تومان
شرح ماندنی بر قانون مدنی

شرح ماندنی بر قانون مدنی

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
217,000 تومان
محشای قانون مدنی

محشای قانون مدنی

مولف :سید مصطفی مومنی
ناشر :کتاب آوا
150,000 تومان
شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
161,000 تومان