دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون مدنی به زبان عامه

قانون مدنی به زبان عامه

مولف :دکتر سید علی اکبر تقویان
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

مولف :رضا عموزاد
ناشر :دادگستر
300,000 تومان
شرح ماندنی بر قانون مدنی

شرح ماندنی بر قانون مدنی

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
217,000 تومان
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی اسناد تجاری

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی اسناد تجاری

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :جنگل
6,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

کارگاه آموزش حقوق (جلد اول)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
60,000 تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
150,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
شرح جامع قانون مدنی

شرح جامع قانون مدنی

مولف :فرهاد بیات، شیرین بیات
ناشر :اندیشه ارشد
245,000 تومان
محشای قانون مدنی

محشای قانون مدنی

مولف :سید مصطفی مومنی
ناشر :کتاب آوا
150,000 تومان
شرح تفضیلی پیمان

شرح تفضیلی پیمان

مولف :ابراهیم اسماعیلی
ناشر :دادگستر
450,000 تومان
گنجینه سند (2 جلدی)

گنجینه سند (2 جلدی)

مولف :علی حاجیانی بوشهری
ناشر :حقوق یار
500,000 تومان
حقوق مناقصات   مبانی و ماهیت (جلد اول)

حقوق مناقصات مبانی و ماهیت (جلد اول)

مولف :دکتر حمید باقرزاده
ناشر :میزان
20,000 تومان
حقوق مصادره

حقوق مصادره

مولف :دکتر حمید دلیر
ناشر :میزان
8,000 تومان
حقوق طرح های صنعتی

حقوق طرح های صنعتی

مولف :دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :میزان
16,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد ششم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد ششم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
52,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد پنجم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد پنجم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
65,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
75,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد دوم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد دوم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
60,000 تومان