دسته‌بندی متون حقوقی (زبان خارجه)

محبوب ترین
محبوب ترین
زبان تخصصی انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی

زبان تخصصی انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی

مولف :دکتر عباس نظیفی
ناشر :دادگستر
110,000 5%
104,500 تومان
متون حقوقی (2)  حقوق جزا

متون حقوقی (2) حقوق جزا

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
55,000 5%
52,250 تومان
ترجمه مقابله ای حقوق جزا Criminal Law

ترجمه مقابله ای حقوق جزا Criminal Law

مولف :محمود رمضانی
ناشر :کتاب آوا
140,000 5%
133,000 تومان
Law Texts

Law Texts

مولف :دکتر گودرز افتخار جهرمی
ناشر :گنج دانش
160,000 5%
152,000 تومان
متون حقوقی انگلیسی A level and as level law (1 تا 4)

متون حقوقی انگلیسی A level and as level law (1 تا 4)

مولف :مارتین هانت
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
115,000 5%
109,250 تومان
504 واژه مهم متون حقوقی

504 واژه مهم متون حقوقی

مولف :مینا حسینی، دکتر مینا حسینی
ناشر :دوراندیشان
112,000 5%
106,400 تومان
1100 واژه متون حقوقی

1100 واژه متون حقوقی

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
150,000 5%
142,500 تومان
ترجمه تحت اللفظی و روان law texts

ترجمه تحت اللفظی و روان law texts

مولف :محمود رمضانی
ناشر :بهنامی
180,000 5%
171,000 تومان
کمک حافظه متون حقوقی

کمک حافظه متون حقوقی

مولف :حبیب الله حبیبی، امین رضا کوهستانی
ناشر :دوراندیشان
332,000 5%
315,400 تومان
نکات مهم Law Texts

نکات مهم Law Texts

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
180,000 5%
171,000 تومان
ترجمه کامل LAW TEXTS

ترجمه کامل LAW TEXTS

مولف :دکتر اسماعیل صغیری
ناشر :میزان
98,000 5%
93,100 تومان
Law Made Simple

Law Made Simple

مولف :دیوید بارکر
ناشر :کمالان
190,000 5%
180,500 تومان
A LEVEL AND AS LEVEL LAW

A LEVEL AND AS LEVEL LAW

مولف :مارتین هانت
ناشر :کمالان
200,000 5%
190,000 تومان
متون حقوقی 1 حقوق قراردادها (Contract Law)

متون حقوقی 1 حقوق قراردادها (Contract Law)

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
55,000 5%
52,250 تومان
ترجمه کامل Law made simple

ترجمه کامل Law made simple

مولف :دکتر اسماعیل صغیری، سی . اف . پدفیلد
ناشر :میزان
290,000 5%
275,500 تومان
The essentials of LAW TEXTS

The essentials of LAW TEXTS

مولف :علیرضا سوری، امین حقیقت، مرضیه خلیلی مهذب
ناشر :کتاب آوا
150,000 5%
142,500 تومان
متون حقوقی مدرن

متون حقوقی مدرن

مولف :رئوف سیاری، آرش ابراهیم زاده
ناشر :جنگل
90,000 5%
85,500 تومان
لغاتی تخصصی حقوق 4 زبانه

لغاتی تخصصی حقوق 4 زبانه

مولف :پیمان زمانی، رئوف سیاری
ناشر :جنگل
35,000 5%
33,250 تومان
ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
150,000 5%
142,500 تومان
ترجمه تحت اللفظی و روان ( متون حقوقی 3 ) a level as level law

ترجمه تحت اللفظی و روان ( متون حقوقی 3 ) a level as level law

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
100,000 5%
95,000 تومان
international law (حقوق بین الملل )

international law (حقوق بین الملل )

مولف :پروفسور ربکا والاس
ناشر :خرسندی
230,000 5%
218,500 تومان
متون حقوقی 1 و 2 (a level and az level law)

متون حقوقی 1 و 2 (a level and az level law)

مولف :بهاره احمدپور، هادی طالع خرسند، مارتین هانت
ناشر :خرسندی
120,000 5%
114,000 تومان
ترجمه تحت الفظی و روان متون حقوقی 4،حقوق بین الملل

ترجمه تحت الفظی و روان متون حقوقی 4،حقوق بین الملل

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
100,000 5%
95,000 تومان
ترجمه تحت اللفظی و روان LAW MADE SIMPLE

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW MADE SIMPLE

مولف :محمود رمضانی
ناشر :بهنامی
150,000 5%
142,500 تومان
ترجمه متون دانشگاهی حقوق GCSE LAW

ترجمه متون دانشگاهی حقوق GCSE LAW

مولف :دکتر حسین رحیمی خجسته
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
215,000 5%
204,250 تومان