دسته‌بندی حقوق عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
کمک حافظه حقوق اداری

کمک حافظه حقوق اداری

مولف :مجید نجار زاده هنجنی
ناشر :دوراندیشان
66,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
50,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
95,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
98,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
170,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :جنگل
140,000 تومان
حقوق اداری 1

حقوق اداری 1

مولف :دکتر مسلم آقایی طوق
ناشر :سهامی انتشار
130,000 تومان
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر کمال الدین هریسی نژاد
ناشر :آیدین
45,000 تومان
حقوق کار (دوره مقدماتی )

حقوق کار (دوره مقدماتی )

مولف :علی مدحی
ناشر :کتاب آوا
150,000 تومان
الزامات و آموزه های حقوق اساسی

الزامات و آموزه های حقوق اساسی

مولف :دکتر خیرالله پروین
ناشر :میزان
40,000 تومان
کلیات حقوق اساسی

کلیات حقوق اساسی

مولف :سید جلال الدین مدنی
ناشر :پایدار
45,000 تومان
حقوق مالی و محاسباتی

حقوق مالی و محاسباتی

مولف :حمیده قهوه چیان، دکتر ولی رستمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
130,000 تومان
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :میزان
70,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
22,000 تومان
حقوق کار (دفتر دوم)

حقوق کار (دفتر دوم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :میزان
120,000 تومان
اقتصاد ومالیه عمومی

اقتصاد ومالیه عمومی

مولف :دکتر علی تاجداری
ناشر :میزان
7,000 تومان
مقدمه حقوق کار

مقدمه حقوق کار

مولف :دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
55,000 تومان
درس نامه حقوق اساسی

درس نامه حقوق اساسی

مولف :محسن امامی قشلاق
ناشر :میزان
24,000 تومان
درس نامه حقوق اداری

درس نامه حقوق اداری

مولف :محسن امامی قشلاق
ناشر :میزان
20,000 تومان
کلیات حقوق اداری

کلیات حقوق اداری

مولف :دکتر ولی الله انصاری
ناشر :میزان
75,000 تومان
حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
100,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
100,000 تومان