دسته‌بندی حقوق عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
کمک حافظه حقوق اداری

کمک حافظه حقوق اداری

مولف :مجید نجار زاده هنجنی
ناشر :دوراندیشان
66,000 10%
59,400 تومان
درس نامه حقوق اساسی

درس نامه حقوق اساسی

مولف :محسن امامی قشلاق
ناشر :میزان
24,000 10%
21,600 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
120,000 10%
108,000 تومان
حقوق اداری 1

حقوق اداری 1

مولف :دکتر مسلم آقایی طوق
ناشر :سهامی انتشار
130,000 10%
117,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
100,000 10%
90,000 تومان
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
140,000 10%
126,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
موجود نیست
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
170,000 10%
153,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :جنگل
140,000 10%
126,000 تومان
الزامات و آموزه های حقوق اساسی

الزامات و آموزه های حقوق اساسی

مولف :دکتر خیرالله پروین
ناشر :میزان
40,000 10%
36,000 تومان
گفتار هایی در حقوق اساسی کاربردی

گفتار هایی در حقوق اساسی کاربردی

مولف :آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی
ناشر :میزان
11,000 10%
9,900 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
50,000 10%
45,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
150,000 10%
135,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
130,000 10%
117,000 تومان
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
اصول و مبانی حقوق اساسی

اصول و مبانی حقوق اساسی

مولف :دکتر فیروز اصلانی، دکتر خیرالله پروین
ناشر :دانشگاه تهران
57,000 10%
51,300 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
22,000 10%
19,800 تومان
حقوق کار (دفتر دوم)

حقوق کار (دفتر دوم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :میزان
120,000 10%
108,000 تومان
اقتصاد ومالیه عمومی

اقتصاد ومالیه عمومی

مولف :دکتر علی تاجداری
ناشر :میزان
7,000 10%
6,300 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مولف :مسلم یعقوبی
ناشر :چتر دانش
30,000 10%
27,000 تومان
قرارداد کار

قرارداد کار

مولف :محمد هدایتی زفرقندی
ناشر :میزان
9,000 10%
8,100 تومان
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر محمد امامی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر حسین مهرپور
ناشر :دادگستر
150,000 10%
135,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
70,000 10%
63,000 تومان