دسته‌بندی حقوق عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مولف :مسلم یعقوبی
ناشر :چتر دانش
130,000 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
110,000 تومان
حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
190,000 تومان
حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
155,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
450,000 تومان
کمک حافظه حقوق اداری

کمک حافظه حقوق اداری

مولف :مجید نجار زاده هنجنی
ناشر :دوراندیشان
198,000 تومان
مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر حسین مهرپور
ناشر :دادگستر
430,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
260,000 تومان
حقوق کار (علمی و کاربردی)

حقوق کار (علمی و کاربردی)

مولف :غلامرضا موحدیان
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :سمت
266,000 تومان
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :میزان
250,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
160,000 تومان
حقوق کار (دفتر دوم)

حقوق کار (دفتر دوم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :میزان
120,000 تومان
مقدمه حقوق کار

مقدمه حقوق کار

مولف :دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
150,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
430,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
درآمدی بر حقوق اساسی

درآمدی بر حقوق اساسی

مولف :دکتر محمد جلالی، اسدالله یاوری
ناشر :میزان
50,000 تومان
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر کمال الدین هریسی نژاد
ناشر :آیدین
150,000 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دادگستر
280,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر فرید محسنی
ناشر :دانشگاه امام صادق
530,000 تومان
بایسته های حقوق اداری

بایسته های حقوق اداری

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دادگستر
230,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
130,000 تومان
حقوق کار (جلد اول)

حقوق کار (جلد اول)

مولف :دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر :سمت
122,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
140,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
375,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :جنگل
500,000 تومان
حقوق اداری 1

حقوق اداری 1

مولف :دکتر مسلم آقایی طوق
ناشر :سهامی انتشار
425,000 تومان