دسته‌بندی حقوق عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مولف :مسلم یعقوبی
ناشر :چتر دانش
90,000 10%
81,000 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
110,000 تومان
حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
190,000 تومان
حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
155,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
140,000 تومان
کمک حافظه حقوق اداری

کمک حافظه حقوق اداری

مولف :مجید نجار زاده هنجنی
ناشر :دوراندیشان
184,000 10%
165,600 تومان
مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر حسین مهرپور
ناشر :دادگستر
250,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
160,000 تومان
حقوق کار (علمی و کاربردی)

حقوق کار (علمی و کاربردی)

مولف :غلامرضا موحدیان
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :سمت
187,000 تومان
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :میزان
145,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
160,000 تومان
حقوق کار (دفتر دوم)

حقوق کار (دفتر دوم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :میزان
120,000 تومان
مقدمه حقوق کار

مقدمه حقوق کار

مولف :دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
165,000 تومان
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر کمال الدین هریسی نژاد
ناشر :آیدین
95,000 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دادگستر
230,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر فرید محسنی
ناشر :دانشگاه امام صادق
270,000 تومان
درآمدی بر حقوق اساسی

درآمدی بر حقوق اساسی

مولف :دکتر محمد جلالی، اسدالله یاوری
ناشر :میزان
50,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
99,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
375,000 تومان
حقوق کار (جلد اول)

حقوق کار (جلد اول)

مولف :دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر :سمت
122,000 تومان
مبانی حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

مولف :دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
ناشر :جنگل
140,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
160,000 تومان
قرارداد کار

قرارداد کار

مولف :محمد هدایتی زفرقندی
ناشر :میزان
9,000 تومان