دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
100,000 10%
90,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
150,000 10%
135,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 10%
81,000 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
110,000 10%
99,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
70,000 10%
63,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل عمومی

بایسته های حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
90,000 10%
81,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :میزان
85,000 10%
76,500 تومان
تعارض قوانین

تعارض قوانین

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
48,000 10%
43,200 تومان
حقوق سازمان های بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی

مولف :دکتر ابراهیم بیگ زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
310,000 10%
279,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی

مولف :دکتر احمدرضا توحیدی
ناشر :میزان
20,000 10%
18,000 تومان
فرهنگ مختصر حقوق بین الملل عمومی

فرهنگ مختصر حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر محمد علی صلح چی
ناشر :میزان
17,000 10%
15,300 تومان
حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
35,000 10%
31,500 تومان
حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم

حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم

مولف :دکتر عباس کدخدایی، دکتر امیر ساعد وکیل
ناشر :میزان
20,000 10%
18,000 تومان
حقوق اسیران جنگی

حقوق اسیران جنگی

مولف :دکتر محمد علی حجازی
ناشر :میزان
14,000 10%
12,600 تومان
حقوق بشر از نظر تا عمل

حقوق بشر از نظر تا عمل

مولف :دکتر خیرالله پروین
ناشر :میزان
30,000 10%
27,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :محمد جواد شریعت باقری
ناشر :میزان
110,000 10%
99,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

مولف :دکتر سید باقر میر عباسی
ناشر :میزان
25,000 10%
22,500 تومان
اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه (جلد اول)

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه (جلد اول)

مولف :سید محمد رضا دستغیب
ناشر :میزان
33,000 10%
29,700 تومان
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
18,000 10%
16,200 تومان
قانون دریایی

قانون دریایی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
حقوق بشر در جهان امروز

حقوق بشر در جهان امروز

مولف :مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی
ناشر :سهامی انتشار
45,000 10%
40,500 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
45,000 10%
40,500 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
56,000 10%
50,400 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :دکتر سید قاسم زمانی، آیگناتس زایدل هوهن فلدرن
ناشر :شهر آشوب
55,000 10%
49,500 تومان
مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مولف :حسین پیران
ناشر :گنج دانش
70,000 10%
63,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
90,000 10%
81,000 تومان