دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
بایسته های حقوق جزای عمومی

بایسته های حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
130,000 تومان
مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
18,000 تومان
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مولف :حسین صناعی زاده
ناشر :دادگستر
100,000 تومان
دادگاه کیفری بین المللی

دادگاه کیفری بین المللی

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :دادگستر
230,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
70,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
120,000 تومان
حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل

مولف :حسن پوربافرانی
ناشر :جنگل
220,000 تومان
جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
50,000 تومان
درس نامه حقوق جزای اختصاصی

درس نامه حقوق جزای اختصاصی

مولف :محسن دیبانژاد
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
85,000 تومان
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

مولف :فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی
ناشر :سمت
184,000 تومان
حقوق جزای عمومی (2)

حقوق جزای عمومی (2)

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
255,000 تومان
حقوق جزای عمومی (3)

حقوق جزای عمومی (3)

مولف :دکتر هوشنگ شامبیاتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
135,000 تومان
جرایم علیه اشخاص   حقوق جزای اختصاصی (1)

جرایم علیه اشخاص حقوق جزای اختصاصی (1)

مولف :دکتر محمد هادی صادقی
ناشر :میزان
135,000 تومان
جرایم علیه اشخاص (جنایات)   حقوق کیفری اختصاصی

جرایم علیه اشخاص (جنایات) حقوق کیفری اختصاصی

مولف :دکتر حسن مرادی
ناشر :میزان
47,000 تومان
مختصر حقوق جزای عمومی

مختصر حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر بابک فرهی
ناشر :کولاد
180,000 تومان
جرم شناسی نظری

جرم شناسی نظری

مولف :ریموند گسن، دکتر مهدی کی نیا
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
195,000 تومان
حقوق جزای عمومی 2 (مسئولیت کیفری)

حقوق جزای عمومی 2 (مسئولیت کیفری)

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :دادگستر
130,000 تومان
حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :دانشگاه تهران
160,000 تومان
مبانی جرم شناسی جلد اول

مبانی جرم شناسی جلد اول

مولف : دکتر مهدی کی نیا
ناشر :دانشگاه تهران
100,000 تومان
جرم شناسی

جرم شناسی

مولف :دکتر فرید محسنی
ناشر :دانشگاه امام صادق
210,000 تومان