دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین المللی کیفری

حقوق بین المللی کیفری

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
24,000 تومان
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مولف :حسین صناعی زاده
ناشر :دادگستر
100,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
120,000 تومان
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

مولف :فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی
ناشر :سمت
106,000 تومان
درس نامه حقوق جزای اختصاصی

درس نامه حقوق جزای اختصاصی

مولف :محسن دیبانژاد
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
85,000 تومان
حقوق جزای عمومی (3)

حقوق جزای عمومی (3)

مولف :دکتر هوشنگ شامبیاتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
135,000 تومان
جرایم علیه اشخاص   حقوق جزای اختصاصی (1)

جرایم علیه اشخاص حقوق جزای اختصاصی (1)

مولف :دکتر محمد هادی صادقی
ناشر :میزان
135,000 تومان
حقوق جزای عمومی (1)

حقوق جزای عمومی (1)

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
90,000 تومان
حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
100,000 تومان
حقوق جزای عمومی ایران

حقوق جزای عمومی ایران

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :دانشگاه تهران
130,000 تومان
جرایم علیه مصالح عمومی کشور

جرایم علیه مصالح عمومی کشور

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
110,000 تومان
جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
45,000 تومان
کلیات حقوق جزا

کلیات حقوق جزا

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
55,000 تومان
مختصر حقوق جزای عمومی

مختصر حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
135,000 تومان
حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
62,000 تومان
شرح جامع حقوق جزای عمومی

شرح جامع حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر بهزاد ستاری
ناشر :اندیشه ارشد
150,000 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
140,000 تومان
حقوق جزای عمومی (جلد اول)

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

مولف :دکتر محمدعلی اردبیلی
ناشر :میزان
65,000 تومان
جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
40,000 تومان
جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایم علیه اموال و مالکیت

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
160,000 تومان
حقوق جزای عمومی (1) (پدیده مجرمانه)

حقوق جزای عمومی (1) (پدیده مجرمانه)

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :دادگستر
120,000 تومان
کلیات حقوق جزا

کلیات حقوق جزا

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
50,000 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
65,000 تومان