دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
130,000 تومان
مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
18,000 تومان
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مولف :حسین صناعی زاده
ناشر :دادگستر
300,000 تومان
دادگاه کیفری بین المللی

دادگاه کیفری بین المللی

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :دادگستر
260,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

شرح قانون مجازات اسلامی: قصاص (جلد چهارم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
450,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
350,000 تومان
حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل

مولف :حسن پوربافرانی
ناشر :جنگل
220,000 تومان
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

مولف :فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی
ناشر :سمت
263,000 تومان
جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
280,000 تومان
حقوق جزای عمومی (2)

حقوق جزای عمومی (2)

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
255,000 تومان
حقوق جزای عمومی (3)

حقوق جزای عمومی (3)

مولف :دکتر هوشنگ شامبیاتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
205,000 تومان
جرایم علیه اشخاص (قتل)

جرایم علیه اشخاص (قتل)

مولف :احمد حاجی ده آبادی
ناشر :میزان
570,000 تومان
جرایم علیه اشخاص   حقوق جزای اختصاصی (1)

جرایم علیه اشخاص حقوق جزای اختصاصی (1)

مولف :دکتر محمد هادی صادقی
ناشر :میزان
135,000 تومان
عنصر روانی جرم (جلد دوم)

عنصر روانی جرم (جلد دوم)

مولف :عباس محمدخانی
ناشر :میزان
260,000 تومان
درآمدی بر جرم شناسی

درآمدی بر جرم شناسی

مولف :دکتر مهرداد رایجیان اصلی
ناشر :سمت
154,000 تومان
جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
340,000 تومان
حقوق جزای عمومی 2 (مسئولیت کیفری)

حقوق جزای عمومی 2 (مسئولیت کیفری)

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :دادگستر
180,000 تومان
حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :دانشگاه تهران
160,000 تومان
مبانی جرم شناسی جلد اول

مبانی جرم شناسی جلد اول

مولف : دکتر مهدی کی نیا
ناشر :دانشگاه تهران
100,000 تومان
جرم شناسی نظری

جرم شناسی نظری

مولف :ریموند گسن، دکتر مهدی کی نیا
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 تومان