دسته‌بندی دانشگاهی

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مختصر حقوق اساسی 1 و 2

مولف :مسلم یعقوبی
ناشر :چتر دانش
130,000 تومان
مختصر اصول استنباط

مختصر اصول استنباط

مولف :محسن سینجلی
ناشر :چتر دانش
95,000 تومان
مختصر حقوق سازمان‌های بین المللی

مختصر حقوق سازمان‌های بین المللی

مولف :مسلم یعقوبی
ناشر :چتر دانش
90,000 تومان
مقدمه‌ی علم حقوق

مقدمه‌ی علم حقوق

مولف :دکتر قدرت الله واحدی
ناشر :میزان
190,000 تومان
مبانی حقوقی نام تجارتی

مبانی حقوقی نام تجارتی

مولف :دکتر حشمت الله سماواتی
ناشر :میزان
16,000 تومان
کلیات عقود و قراردادها (حقوق مدنی 3)

کلیات عقود و قراردادها (حقوق مدنی 3)

مولف :دکتر حمید بهرامی احمدی
ناشر :میزان
300,000 تومان
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
250,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
180,000 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
110,000 تومان
حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

حقوق اداری (1 2) کلیات و ایران

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
190,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
165,000 تومان
بایسته های حقوق اساسی

بایسته های حقوق اساسی

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
200,000 تومان
بایسته های حقوق جزای عمومی

بایسته های حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :میزان
350,000 تومان
حقوق ثبت احوال

حقوق ثبت احوال

مولف :دکتر عباس میرشکاری
ناشر :میزان
280,000 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
300,000 تومان
آیین دادرسی مدنی (2)

آیین دادرسی مدنی (2)

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
12,000 تومان
حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
130,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی حقوق شورای امنیت

حقوق سازمان های بین المللی حقوق شورای امنیت

مولف :ابراهیم کوهی
ناشر :میزان
8,500 تومان
حقوق اختراعات

حقوق اختراعات

مولف :دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :میزان
33,000 تومان
ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

مولف :دکتر عباس کریمی، دکتر سهیلا جوادی
ناشر :میزان
140,000 تومان
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :محمد سلطانی
ناشر :میزان
140,000 تومان
جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی

مولف :دکتر محمدعلی بابائی
ناشر :میزان
275,000 تومان
ترجمه کامل Law made simple

ترجمه کامل Law made simple

مولف :دکتر اسماعیل صغیری، سی . اف . پدفیلد
ناشر :میزان
290,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
120,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق مدنی ایقاع

حقوق مدنی ایقاع

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
330,000 تومان
حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
155,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
450,000 تومان
505 واژه از متون فقه

505 واژه از متون فقه

مولف : محمد حسین دانشفر، محسن سینجلی
ناشر :چتر دانش
95,000 تومان
تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول)

تحریر الروضه فی شرح اللمعه (جلد اول)

مولف :سید محمدرضا آیتی
ناشر :سمت
93,000 تومان
کمک حافظه حقوق اداری

کمک حافظه حقوق اداری

مولف :مجید نجار زاده هنجنی
ناشر :دوراندیشان
198,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
270,000 تومان
حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده

حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
80,000 تومان
کلیات حقوق به زبان ساده

کلیات حقوق به زبان ساده

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
75,000 تومان
ترجمه مقابله ای حقوق جزا Criminal Law

ترجمه مقابله ای حقوق جزا Criminal Law

مولف :محمود رمضانی
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان