دسته‌بندی سردفتری

محبوب ترین
محبوب ترین
500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده ادبیات عرب

500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده ادبیات عرب

مولف :محمد صدری ارحامی
ناشر :چتر دانش
70,000 10%
63,000 تومان
آزمون سردفتری اسناد رسمی

آزمون سردفتری اسناد رسمی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :میزان
32,000 تومان
کمک حافظه حقوق ثبت

کمک حافظه حقوق ثبت

مولف :دکتر امیر مرادی
ناشر :دوراندیشان
299,000 10%
269,100 تومان
قانون ثبت دست نویس

قانون ثبت دست نویس

مولف :امیرعلی جلیلی
ناشر :کمک آزمون
218,000 تومان
حقوق ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت اسناد و املاک

مولف :غلامرضا شهری
ناشر :جهاد دانشگاهی
119,000 تومان
جامع نکات حقوقی ثبت

جامع نکات حقوقی ثبت

مولف :شهرام خدادادی
ناشر :کولاد
100,000 تومان
حقوق جزای اختصاصی در 4 گام

حقوق جزای اختصاصی در 4 گام

مولف :یحیی پیری، دکتر امید ملاکریمی
ناشر :توازن
210,000 تومان
حقوق جزای عمومی در 4گام

حقوق جزای عمومی در 4گام

مولف :دکتر امید ملاکریمی، یحیی پیری
ناشر :توازن
165,000 تومان
حقوق ثبت اسناد

حقوق ثبت اسناد

مولف :محمود محبی
ناشر :خرسندی
120,000 تومان
500نکته طلایی حقوق ثبت

500نکته طلایی حقوق ثبت

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :برازش
30,000 10%
27,000 تومان
مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی

مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی

مولف :منصور قرایی
ناشر :کتاب آوا
270,000 تومان
منشور اجرای ثبت

منشور اجرای ثبت

مولف :طاهره بیرانوند
ناشر :توازن
330,000 تومان
حقوق ثبت جامع و همراه

حقوق ثبت جامع و همراه

مولف :حمید قهرمانی
ناشر :بهینه
200,000 تومان
نکات کلیدی حقوق ثبت اسناد و املاک

نکات کلیدی حقوق ثبت اسناد و املاک

مولف :رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
29,000 10%
26,100 تومان
حقوق ثبت (نموداری)

حقوق ثبت (نموداری)

مولف :شهاب الدین فرخی، مهرداد سلطانیان
ناشر :هزار رنگ
249,000 تومان
محشای مختصر سر دفتری

محشای مختصر سر دفتری

مولف :سید احمد سجادی، ندا سادات سجادی
ناشر :زرنوشت
1,590,000 تومان
عربی سردفتری

عربی سردفتری

مولف :سید هادی هاشمی
ناشر :پژوهش
145,000 تومان
شرح جامع حقوق ثبت

شرح جامع حقوق ثبت

مولف :محمد فرجی
ناشر :طرح نوین اندیشه
395,000 تومان
حقوق املاک،اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی

حقوق املاک،اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
320,000 تومان
آموزش جامع حقوق ثبت اسناد و املاک

آموزش جامع حقوق ثبت اسناد و املاک

مولف :احمد زهره وند
ناشر :چتر دانش
220,000 10%
198,000 تومان
جامع نکات حقوق مدنی

جامع نکات حقوق مدنی

مولف :دکتر فهیمه تقوی مندی، دکتر مهرداد زمانی
ناشر :دوراندیشان
156,000 10%
140,400 تومان
شرح روان حقوق مدنی (دو جلدی)

شرح روان حقوق مدنی (دو جلدی)

مولف :دکتر مهدی شکری
ناشر :دادستان
650,000 تومان