دسته‌بندی متون فقه مرکز وکلا

محبوب ترین
محبوب ترین
فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :تی آرا
90,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :دکتر محمد علی معیر محمدی
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
متون فقه ویژه آزمون وکالت

متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :دکتر علی رضانژاد
ناشر :آریا داد
265,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :بهرام امن زاده
ناشر :توازن
360,000 تومان
آزمون یار متون فقه

آزمون یار متون فقه

مولف :مهدی بابازاده
ناشر :اندیشه ارشد
260,000 تومان
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
305,000 تومان
گام آخر متون فقه (تحت اللفظی)

گام آخر متون فقه (تحت اللفظی)

مولف :وحید عجب گلی
ناشر :توازن
249,000 تومان
مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
150,000 تومان