دسته‌بندی متون فقه مرکز وکلا

محبوب ترین
محبوب ترین
مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله

مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله

مولف :دکتر امیر مرادی
ناشر :دوراندیشان
129,000 10%
116,100 تومان
متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

مولف :دکتر علی بهادری جهرمی
ناشر :پژواک عدالت
40,000 تومان
آزمون یار متون فقه

آزمون یار متون فقه

مولف :مهدی بابازاده
ناشر :اندیشه ارشد
230,000 تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه وکالت

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه وکالت

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
185,000 10%
166,500 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :دکتر محمد علی معیر محمدی
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
شرح جامع تحریرالوسیله (کانون و مرکز وکلا)

شرح جامع تحریرالوسیله (کانون و مرکز وکلا)

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
150,000 تومان
متون فقه ویژه آزمون وکالت

متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :دکتر علی رضانژاد
ناشر :آریا داد
160,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :بهرام امن زاده
ناشر :توازن
290,000 تومان
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
280,000 تومان
گام آخر متون فقه (تحت اللفظی)

گام آخر متون فقه (تحت اللفظی)

مولف :وحید عجب گلی
ناشر :توازن
249,000 تومان
مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
150,000 تومان