دسته‌بندی متون فقه مرکز وکلا

محبوب ترین
محبوب ترین
مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله

مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله

مولف :دکتر امیر مرادی
ناشر :دوراندیشان
55,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :دکتر محمد علی معیر محمدی
ناشر :کتاب آوا
90,000 تومان
متون فقه ویژه آزمون وکالت

متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :دکتر علی رضانژاد
ناشر :آریا داد
160,000 تومان
متون فقه وکالت(کانون وکلا و مرکز وکلا)

متون فقه وکالت(کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :دکتر الهه شعبانپور
ناشر :افق علم
240,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :بهرام امن زاده
ناشر :توازن
235,000 8%
216,200 تومان
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
270,000 8%
248,400 تومان
متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا

متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا

مولف :صادق صبیح
ناشر :مکتوب آخر
180,000 تومان
دیوان متون فقه

دیوان متون فقه

مولف :وحید پایان، ندا بیگدلی آذری، دکتر محمد رضا الهی منش
ناشر :عدالت امین
70,000 40%
42,000 تومان
منتخب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

منتخب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
100,000 تومان
متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی

مولف :دکتر علی بهادری جهرمی
ناشر :پژواک عدالت
40,000 تومان
آزمون یار متون فقه

آزمون یار متون فقه

مولف :مهدی بابازاده
ناشر :اندیشه ارشد
200,000 8%
184,000 تومان
فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :تی آرا
90,000 تومان
شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :پرستو فراهانی
ناشر :اندیشه بیگی
100,000 تومان