دسته‌بندی متون فقه کانون وکلا

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
150,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :دکتر محمد علی معیر محمدی
ناشر :کتاب آوا
90,000 تومان
متون فقه ویژه آزمون وکالت

متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :دکتر علی رضانژاد
ناشر :آریا داد
160,000 تومان
متون فقه وکالت(کانون وکلا و مرکز وکلا)

متون فقه وکالت(کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :دکتر الهه شعبانپور
ناشر :افق علم
240,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :بهرام امن زاده
ناشر :توازن
235,000 8%
216,200 تومان
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
270,000 8%
248,400 تومان
متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا

متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا

مولف :صادق صبیح
ناشر :مکتوب آخر
180,000 تومان
آزمون یار متون فقه

آزمون یار متون فقه

مولف :مهدی بابازاده
ناشر :اندیشه ارشد
200,000 8%
184,000 تومان
فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :تی آرا
90,000 تومان
متون فقه وکالت(کتاب حدود)

متون فقه وکالت(کتاب حدود)

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
80,000 تومان
شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :پرستو فراهانی
ناشر :اندیشه بیگی
100,000 تومان