دسته‌بندی متون فقه کانون وکلا

محبوب ترین
محبوب ترین
آزمون یار متون فقه

آزمون یار متون فقه

مولف :مهدی بابازاده
ناشر :اندیشه ارشد
260,000 تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه وکالت

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه وکالت

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
215,000 10%
193,500 تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
320,000 10%
288,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :دکتر محمد علی معیر محمدی
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
متون فقه ویژه آزمون وکالت

متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :دکتر علی رضانژاد
ناشر :آریا داد
265,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :بهرام امن زاده
ناشر :توازن
360,000 تومان
نکات کلیدی متون فقه وکالت

نکات کلیدی متون فقه وکالت

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
95,000 10%
85,500 تومان
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
305,000 16%
256,200 تومان
متون فقه کانون وکلا

متون فقه کانون وکلا

مولف :نگین شعبانی
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
شرح جامع حدود

شرح جامع حدود

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
65,000 تومان
فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

فقه وکالت (ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :تی آرا
90,000 تومان
شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :پرستو فراهانی
ناشر :اندیشه بیگی
150,000 تومان
متون فقه وکالت(کتاب حدود)

متون فقه وکالت(کتاب حدود)

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
80,000 تومان
مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
150,000 تومان
گام آخر متون فقه (تحت اللفظی)

گام آخر متون فقه (تحت اللفظی)

مولف :وحید عجب گلی
ناشر :توازن
249,000 تومان