دسته‌بندی متون فقه کانون وکلا

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
320,000 15%
272,000 تومان
نکات کلیدی تحریر الروضه (مبحث عقود)

نکات کلیدی تحریر الروضه (مبحث عقود)

مولف :لیلا باداد، عاتکه قاسم زاده
ناشر :دارالعلم
40,000 5%
38,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :دکتر محمد علی معیر محمدی
ناشر :کتاب آوا
350,000 5%
332,500 تومان
مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا

مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
65,000 5%
61,750 تومان
شرح جامع تحریرالوسیله (کانون و مرکز وکلا)

شرح جامع تحریرالوسیله (کانون و مرکز وکلا)

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
135,000 5%
128,250 تومان
متون فقه ویژه آزمون وکالت

متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :دکتر علی رضانژاد
ناشر :آریا داد
160,000 5%
152,000 تومان
متون فقه وکالت(کانون وکلا و مرکز وکلا)

متون فقه وکالت(کانون وکلا و مرکز وکلا)

مولف :دکتر الهه شعبانپور
ناشر :افق علم
240,000 5%
228,000 تومان
متون فقه وکالت

متون فقه وکالت

مولف :بهرام امن زاده
ناشر :توازن
290,000 5%
275,500 تومان
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا

مولف :محسن سینجلی
ناشر :پیام غدیر
280,000 5%
266,000 تومان
متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا

متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا

مولف :صادق صبیح
ناشر :مکتوب آخر
180,000 5%
171,000 تومان
متون فقه کانون وکلا

متون فقه کانون وکلا

مولف :نگین شعبانی
ناشر :حقوق یار
100,000 5%
95,000 تومان
آزمون یار متون فقه

آزمون یار متون فقه

مولف :مهدی بابازاده
ناشر :اندیشه ارشد
200,000 5%
190,000 تومان
شرح جامع حدود

شرح جامع حدود

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
65,000 5%
61,750 تومان
متون فقه وکالت(کتاب حدود)

متون فقه وکالت(کتاب حدود)

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
80,000 5%
76,000 تومان
مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا

مولف :سعید سمیع پور
ناشر :پژوهش
150,000 5%
142,500 تومان
شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

شرح روان متون فقه ویژه آزمون وکالت

مولف :پرستو فراهانی
ناشر :اندیشه بیگی
100,000 5%
95,000 تومان