دسته‌بندی ویدیو آموزشی

محبوب ترین
محبوب ترین
فیلم کارگاه آموزشی آیین دادرسی مالیاتی

فیلم کارگاه آموزشی آیین دادرسی مالیاتی

مولف :میر محسن طاهری تاری
ناشر :شهر دانش
110,000 10%
99,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی قرارداد کار

فیلم کارگاه آموزشی قرارداد کار

مولف :دکتر وحید آگاه
ناشر :شهر دانش
150,000 10%
135,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی آیین دادرسی کار

فیلم کارگاه آموزشی آیین دادرسی کار

مولف :دکتر حسین قبادی
ناشر :شهر دانش
230,000 10%
207,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی قرارداد های تجاری بین المللی

فیلم کارگاه آموزشی قرارداد های تجاری بین المللی

مولف :دکتر علی صحرائیان
ناشر :شهر دانش
280,000 10%
252,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع

فیلم کارگاه آموزشی کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع

مولف :حسن فضلی
ناشر :شهر دانش
120,000 10%
108,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی دعاوی ثلاث

فیلم کارگاه آموزشی دعاوی ثلاث

مولف :محمد زارعی
ناشر :شهر دانش
110,000 10%
99,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی اسناد تجاری

فیلم کارگاه آموزشی اسناد تجاری

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :شهر دانش
150,000 10%
135,000 تومان
کارگاه تدریس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کارگاه تدریس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مولف :دکتر علی حدادی
ناشر :علم فرداد
150,000 10%
135,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی اصول و روش تنظیم اسناد رسمی

فیلم کارگاه آموزشی اصول و روش تنظیم اسناد رسمی

مولف :دکتر نصیر مشایخ
ناشر :شهر دانش
190,000 10%
171,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی قرارداد های مشارکت سطح مقدماتی

فیلم کارگاه آموزشی قرارداد های مشارکت سطح مقدماتی

مولف :تهمینه رحمانی
ناشر :شهر دانش
120,000 10%
108,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی قرارداد های مشارکت سطح پیشرفته

فیلم کارگاه آموزشی قرارداد های مشارکت سطح پیشرفته

مولف :تهمینه رحمانی
ناشر :شهر دانش
120,000 10%
108,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی

فیلم کارگاه آموزشی اعتبارات اسنادی

مولف :دکتر حسین قربانیان
ناشر :شهر دانش
140,000 10%
126,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی نکات کاربردی نگارش خواسته

فیلم کارگاه آموزشی نکات کاربردی نگارش خواسته

مولف :حسن فضلی
ناشر :شهر دانش
130,000 10%
117,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی واخواهی و اعتراض ثالث در رویه عملی

فیلم کارگاه آموزشی واخواهی و اعتراض ثالث در رویه عملی

مولف :حسن فضلی
ناشر :شهر دانش
150,000 10%
135,000 تومان
فیلم کارگاه آموزشی تعیین وضعیت حقوقی اراضی موقوفه

فیلم کارگاه آموزشی تعیین وضعیت حقوقی اراضی موقوفه

مولف :عباس بشیری
ناشر :شهر دانش
150,000 10%
135,000 تومان