دسته‌بندی پیام نور - دروس عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
1,200,000 10%
1,080,000 تومان
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
95,000 10%
85,500 تومان
مقدمه عمومی علم حقوق

مقدمه عمومی علم حقوق

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
75,000 10%
67,500 تومان
مقدمه‌ی علم حقوق

مقدمه‌ی علم حقوق

مولف :دکتر قدرت الله واحدی
ناشر :میزان
15,000 10%
13,500 تومان
روش تحقیق کاربردی

روش تحقیق کاربردی

مولف :سهیلا ناصری، سپیده حضرتی
ناشر :کتاب آوا
60,000 10%
54,000 تومان
شیوه تجربی تحقیق در حقوق

شیوه تجربی تحقیق در حقوق

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
55,000 10%
49,500 تومان
روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان نامه نویسی

روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان نامه نویسی

مولف :حسین آل کجباف
ناشر :جنگل
60,000 10%
54,000 تومان
مقدمه علم حقوق (کلیات)

مقدمه علم حقوق (کلیات)

مولف :محمدرضا معین، دکتر عباس زراعت
ناشر :جنگل
50,000 10%
45,000 تومان
فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

مولف :دیوید ای ریدی، دکتر حسن خسروی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
85,000 10%
76,500 تومان