دسته‌بندی بین المللی

محبوب ترین
محبوب ترین
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
40,000 تومان
حق بر سلامت

حق بر سلامت

مولف :سیاوش اصلانی
ناشر :آیدین
موجود نیست
داوری

داوری

مولف :دکتر بهرام بهرامی، دکتر موسی پاشابنیاد
ناشر :نگاه بینه
40,000 تومان
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

مولف :دکتر لعیا جنیدی
ناشر :شهر دانش
120,000 تومان
تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

مولف :دکتر محمود حبیبی
ناشر :میزان
28,000 تومان
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

مولف :دکتر علی امیدی
ناشر :میزان
22,000 تومان
خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
25,000 تومان