دسته‌بندی بین المللی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

مولف :دکتر علی امیدی
ناشر :میزان
350,000 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
110,000 تومان
حقوق بین الملل (جلد دوم)

حقوق بین الملل (جلد دوم)

مولف :دکتر ابراهیم بیگ زاده
ناشر :میزان
600,000 تومان
حقوق ایالات متحده آمریکا

حقوق ایالات متحده آمریکا

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
250,000 تومان
حق بر سلامت

حق بر سلامت

مولف :سیاوش اصلانی
ناشر :آیدین
موجود نیست
قواعد و آیین داوری و میانجیگری

قواعد و آیین داوری و میانجیگری

مولف :دکتر محسن محبی
ناشر :خرسندی
150,000 تومان
حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست

مولف :دکتر علی مشهدی، ملکم شاو، حسن خسرو شاهی
ناشر :خرسندی
90,000 تومان
قراردادهای بین المللی نفت و گاز

قراردادهای بین المللی نفت و گاز

مولف :دکتر مجتبی اصغریان
ناشر :خرسندی
260,000 تومان