دسته‌بندی بین المللی

محبوب ترین
محبوب ترین
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

مولف :دکتر لعیا جنیدی
ناشر :شهر دانش
120,000 تومان
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

مولف :دکتر علی امیدی
ناشر :میزان
22,000 تومان
حقوق امنیت هسته ای

حقوق امنیت هسته ای

مولف :دکتر حسین سرتیپی، دکتر علیرضا حجت زاده
ناشر :میزان
300,000 تومان
خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
25,000 تومان
حق بر سلامت

حق بر سلامت

مولف :سیاوش اصلانی
ناشر :آیدین
موجود نیست
داوری

داوری

مولف :دکتر بهرام بهرامی، دکتر موسی پاشابنیاد
ناشر :نگاه بینه
40,000 تومان
حقوق بین الملل ورزش راهنمای مقدماتی

حقوق بین الملل ورزش راهنمای مقدماتی

مولف :مهرداد محمدی ، روزبه وثوق
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
قواعد و آیین داوری و میانجیگری

قواعد و آیین داوری و میانجیگری

مولف :دکتر محسن محبی
ناشر :خرسندی
48,000 تومان
حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست

مولف :دکتر علی مشهدی، ملکم شاو، حسن خسرو شاهی
ناشر :خرسندی
60,000 تومان
درس هایی از داوری های بین المللی

درس هایی از داوری های بین المللی

مولف :دکتر مجتبی اصغریان
ناشر :خرسندی
140,000 تومان
قراردادهای بین المللی نفت و گاز

قراردادهای بین المللی نفت و گاز

مولف :دکتر مجتبی اصغریان
ناشر :خرسندی
120,000 تومان