دسته‌بندی بین المللی

محبوب ترین
محبوب ترین
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

مولف :دکتر لعیا جنیدی
ناشر :شهر دانش
120,000 10%
108,000 تومان
تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

مولف :دکتر محمود حبیبی
ناشر :میزان
28,000 10%
25,200 تومان
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

مولف :دکتر علی امیدی
ناشر :میزان
22,000 10%
19,800 تومان
حقوق امنیت هسته ای

حقوق امنیت هسته ای

مولف :دکتر حسین سرتیپی، دکتر علیرضا حجت زاده
ناشر :میزان
28,000 10%
25,200 تومان
اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه (جلد اول)

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه (جلد اول)

مولف :سید محمد رضا دستغیب
ناشر :میزان
33,000 10%
29,700 تومان
خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
25,000 10%
22,500 تومان