دسته‌بندی بین المللی

محبوب ترین
محبوب ترین
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
110,000 10%
99,000 تومان
درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

مولف :دکتر مجتبی اصغریان
ناشر :خرسندی
190,000 10%
171,000 تومان
حقوق ایالات متحده آمریکا

حقوق ایالات متحده آمریکا

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
250,000 تومان
بایسته های حقوق سازمان های بین المللی

بایسته های حقوق سازمان های بین المللی

مولف :محمد صالح تسخیری، دکتر علی مشهدی
ناشر :خرسندی
130,000 10%
117,000 تومان
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

مولف :دکتر لعیا جنیدی
ناشر :شهر دانش
170,000 تومان
تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

مولف :دکتر محمود حبیبی
ناشر :میزان
28,000 تومان
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

مولف :دکتر علی امیدی
ناشر :میزان
22,000 تومان
حقوق امنیت هسته ای

حقوق امنیت هسته ای

مولف :دکتر حسین سرتیپی، دکتر علیرضا حجت زاده
ناشر :میزان
300,000 تومان
خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
25,000 تومان
حقوق تنظیم قراردادهای بین المللی(بنیادین)

حقوق تنظیم قراردادهای بین المللی(بنیادین)

مولف :مهدی پورداد
ناشر :خرسندی
170,000 10%
153,000 تومان
ابعاد حقوقی نانو تکنولوژی در حقوق بین الملل

ابعاد حقوقی نانو تکنولوژی در حقوق بین الملل

مولف :شهریار کاظمی آذر
ناشر :خرسندی
55,000 10%
49,500 تومان