دسته‌بندی بین المللی

محبوب ترین
محبوب ترین
ضرورت در حقوق مسئولیت بین الملی دولت

ضرورت در حقوق مسئولیت بین الملی دولت

مولف :دکتر مهدی حدادی، سیامک کریمی
ناشر :خرسندی
32,000 5%
30,400 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
75,000 5%
71,250 تومان
درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

مولف :دکتر مجتبی اصغریان
ناشر :خرسندی
140,000 5%
133,000 تومان
حقوق ایالات متحده آمریکا

حقوق ایالات متحده آمریکا

مولف :محمود رمضانی
ناشر :حقوق یار
250,000 5%
237,500 تومان
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

مولف :دکتر لعیا جنیدی
ناشر :شهر دانش
170,000 5%
161,500 تومان
تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

مولف :دکتر محمود حبیبی
ناشر :میزان
28,000 5%
26,600 تومان
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

حقوق بین الملل از نظریه تا عمل

مولف :دکتر علی امیدی
ناشر :میزان
22,000 5%
20,900 تومان
حقوق امنیت هسته ای

حقوق امنیت هسته ای

مولف :دکتر حسین سرتیپی، دکتر علیرضا حجت زاده
ناشر :میزان
300,000 5%
285,000 تومان
خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

خدمات کنسولی (قوانین و مقررات)

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
25,000 5%
23,750 تومان
حقوق تنظیم قراردادهای بین المللی(بنیادین)

حقوق تنظیم قراردادهای بین المللی(بنیادین)

مولف :مهدی پورداد
ناشر :خرسندی
130,000 5%
123,500 تومان
ابعاد حقوقی نانو تکنولوژی در حقوق بین الملل

ابعاد حقوقی نانو تکنولوژی در حقوق بین الملل

مولف :شهریار کاظمی آذر
ناشر :خرسندی
55,000 5%
52,250 تومان
تجارت انرژی در سازمان تجارت جهانی

تجارت انرژی در سازمان تجارت جهانی

مولف :دکتر مهسا فرحان جم
ناشر :خرسندی
18,000 5%
17,100 تومان
تاملاتی بر بیع بین المللی

تاملاتی بر بیع بین المللی

مولف :دکتر حمیدرضا علومی یزدی
ناشر :خرسندی
260,000 5%
247,000 تومان
چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی

چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی

مولف :دکتر مهراب داراب پور
ناشر :خرسندی
165,000 5%
156,750 تومان
حقوق بین الملل آب های شیرین

حقوق بین الملل آب های شیرین

مولف :دکتر حسن سواری، احمدرضا مبینی
ناشر :شهر دانش
250,000 5%
237,500 تومان