دسته‌بندی آیین دادرسی کیفری

محبوب ترین
محبوب ترین
شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری

شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر سید حمید شاهچراغ
ناشر :سرو طلایی
117,000 تومان
کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا

کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا

مولف :امیر حسین رزاز زاده
ناشر :جنگل
140,000 تومان
آیین دادرسی کیفری کاربردی

آیین دادرسی کیفری کاربردی

مولف :علی اصغر مهابادی
ناشر :دوراندیشان
143,000 تومان
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
150,000 تومان
مجموعه نکات کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری

مجموعه نکات کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :زهرا امیری
ناشر :قانون مدار
140,000 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
76,000 تومان
گزارش نشست علمی جبران خسارت معنوی

گزارش نشست علمی جبران خسارت معنوی

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
15,000 تومان
آیین رسیدگی در دادسرا (جلد اول)

آیین رسیدگی در دادسرا (جلد اول)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
150,000 تومان
آیین رسیدگی در دادسرا (جلد دوم)

آیین رسیدگی در دادسرا (جلد دوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
70,000 تومان
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
85,000 تومان
نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری

نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
85,000 تومان
مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه

مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
75,000 تومان
آیین دادرسی کیفری کاربردی

آیین دادرسی کیفری کاربردی

مولف :دکتر حسن حاجی تبارفیروزجایی
ناشر :میزان
30,000 تومان
بایسته های ادله اثبات

بایسته های ادله اثبات

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
130,000 تومان
اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری

مولف :احمد رضا عابدی
ناشر :قوه قضائیه
98,000 تومان
مجموعه شکایات کیفری

مجموعه شکایات کیفری

مولف :احمد کوسه غراوی
ناشر :چراغ دانش
47,000 تومان