دسته‌بندی آیین دادرسی کیفری

محبوب ترین
محبوب ترین
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
130,000 10%
117,000 تومان
آیین دادرسی کیفری کاربردی

آیین دادرسی کیفری کاربردی

مولف :علی اصغر مهابادی
ناشر :دوراندیشان
143,000 10%
128,700 تومان
آیین رسیدگی در دادسرا (جلد دوم)

آیین رسیدگی در دادسرا (جلد دوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
70,000 10%
63,000 تومان
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
85,000 10%
76,500 تومان
روش رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری

روش رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری

مولف :عبدالهاشم یعقوبی
ناشر :فردوسی
35,000 10%
31,500 تومان
نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری

نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
55,000 10%
49,500 تومان
مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه

مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
75,000 10%
67,500 تومان
کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا

کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا

مولف :امیر حسین رزاز زاده
ناشر :جنگل
100,000 10%
90,000 تومان
آیین دادرسی کیفری کاربردی

آیین دادرسی کیفری کاربردی

مولف :دکتر حسن حاجی تبارفیروزجایی
ناشر :میزان
30,000 10%
27,000 تومان
صلاحیت دادگاه های نظامی

صلاحیت دادگاه های نظامی

مولف :جواد نیکبختی، محمدعلی عباس زاده دیباور
ناشر :ادبستان
40,000 10%
36,000 تومان