دسته‌بندی آیین دادرسی کیفری

محبوب ترین
محبوب ترین
500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری

500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
150,000 تومان
بایسته های دادگاه کیفری یک

بایسته های دادگاه کیفری یک

مولف :سید مرتضی رضوی، مسعود حاجیانی
ناشر :مهرکلام
28,000 تومان
فرآیند اثبات جرم درحقوق ایران

فرآیند اثبات جرم درحقوق ایران

مولف :محمد امین بزرگمهر
ناشر :خرسندی
150,000 تومان
اصل علنی بودن محاکمات

اصل علنی بودن محاکمات

مولف :دکتر محمدعلی صلح چی، فرزاد بابا خانی
ناشر :خرسندی
38,000 تومان
جستارهائی در حقوق کیفری(شکلی و ماهوی)

جستارهائی در حقوق کیفری(شکلی و ماهوی)

مولف :رجب گلدوست جویباری
ناشر :خرسندی
92,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

مولف :دکتر عباس تدین
ناشر :خرسندی
195,000 تومان
اصل علنی بودن محاکمات

اصل علنی بودن محاکمات

مولف :دکتر محمد علی صلح چی، فرزاد بابا خانی
ناشر :خرسندی
38,000 تومان
آیین دادرسی کیفری (دو جلدی)

آیین دادرسی کیفری (دو جلدی)

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :مساوات
220,000 تومان
جستارهایی در آیین دادرسی کیفری

جستارهایی در آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر محسن لعل علیزاده
ناشر :آوای حکمت
40,000 تومان
نگرشی بر حقوق کیفری اطفال

نگرشی بر حقوق کیفری اطفال

مولف :دکتر مهرنوش ابوذری
ناشر :مخاطب
81,000 تومان
آیین دادرسی کیفری جلد (اول)

آیین دادرسی کیفری جلد (اول)

مولف :دکتر ایمان یوسفی
ناشر :میزان
12,000 تومان
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

مولف :محمود روح الامینی
ناشر :میزان
13,000 تومان
روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا

روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
210,000 تومان
نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری

نحوه رسیدگی با C.M.S در پرونده های کیفری

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
85,000 تومان
توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

توافقی شدن آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر امیر حسن نیازپور
ناشر :میزان
15,000 تومان
جلوه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

جلوه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

مولف :دکتر مجتبی فرهمند
ناشر :میزان
15,000 تومان
حقوق بین الملل کیفری (گزیده مقالات 1)

حقوق بین الملل کیفری (گزیده مقالات 1)

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
4,000 تومان
افتراقی شدن دادرسی کیفری

افتراقی شدن دادرسی کیفری

مولف :دکتر مصطفی پاک نیت
ناشر :میزان
26,000 تومان