دسته‌بندی آیین دادرسی کیفری

محبوب ترین
محبوب ترین
روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا

روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا

مولف :مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
445,000 تومان
شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری

شبکه سازی قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر سید حمید شاهچراغ
ناشر :سرو طلایی
199,000 تومان
500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری

500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 تومان
جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن

مولف :جواد بابایی
ناشر :قوه قضائیه
180,000 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

مولف :دکتر بهنام اکبری
ناشر :جنگل
75,000 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

مولف :دکتر بهنام اکبری
ناشر :جنگل
75,000 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد آشوری
ناشر :سمت
140,000 تومان
محشای مختصر آیین دادرسی کیفری

محشای مختصر آیین دادرسی کیفری

مولف :سید احمد سجادی، ندا سادات سجادی
ناشر :زرنوشت
298,000 تومان
صد پرسمان کیفری

صد پرسمان کیفری

مولف :علی صدری خانلو
ناشر :نگاه بینه
100,000 تومان
نحوه عملی رسیدگی به جرائم سرقت

نحوه عملی رسیدگی به جرائم سرقت

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خط سوم
100,000 تومان
نحوه عملی رسیدگی به دعاوی کلاهبرداری

نحوه عملی رسیدگی به دعاوی کلاهبرداری

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خط سوم
155,000 تومان
الفبای حقوق کیفری  (کلیات،تحولات،مکاتب)

الفبای حقوق کیفری (کلیات،تحولات،مکاتب)

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :مساوات
195,000 تومان
مداقه ادله معارض با اسناد رسمی در حقوق کیفری

مداقه ادله معارض با اسناد رسمی در حقوق کیفری

مولف :امیرمحمد طراز
ناشر :جنگل
80,000 تومان
حقوق کیفری پویا

حقوق کیفری پویا

مولف :دکتر نسرین مهرا، دکتر امیر حسن نیازپور
ناشر :میزان
450,000 تومان
ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری

مولف :رسول بهرامی پور
ناشر :بهنامی
200,000 تومان
شرح جامع حقوق کیفری اختصاصی

شرح جامع حقوق کیفری اختصاصی

مولف :دکتر امین نیکو منظری
ناشر :مهرکلام
290,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
95,000 تومان