دسته‌بندی آیین دادرسی مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
دعاوی تصرف در حقوق ایران

دعاوی تصرف در حقوق ایران

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
75,000 10%
67,500 تومان
آیین دادرسی مدنی (جلد اول بخش اول)

آیین دادرسی مدنی (جلد اول بخش اول)

مولف :دکتر فریدون نهرینی
ناشر :گنج دانش
200,000 10%
180,000 تومان
آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد اول)

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد اول)

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
155,000 10%
139,500 تومان
آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد سوم)

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد سوم)

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
149,000 10%
134,100 تومان
آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (دو جلدی) شومیز

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (دو جلدی) شومیز

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :مکتوب آخر
200,000 10%
180,000 تومان
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
60,000 10%
54,000 تومان
دعاوی تصرف

دعاوی تصرف

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :گنج دانش
95,000 10%
85,500 تومان
پذیرش سند در دادگاه

پذیرش سند در دادگاه

مولف :مژگان موفقی
ناشر :گنج دانش
55,000 10%
49,500 تومان
حیله در دادرسی مدنی

حیله در دادرسی مدنی

مولف :دکتر حسین دهقانی
ناشر :فکرسازان
80,000 10%
72,000 تومان
کاملترین مجموعه محشی قانون اجرای احکام مدنی

کاملترین مجموعه محشی قانون اجرای احکام مدنی

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
370,000 10%
333,000 تومان
اصول راهبردی دادرسی مدنی

اصول راهبردی دادرسی مدنی

مولف :اسماعیل شایگان
ناشر :میزان
13,000 10%
11,700 تومان
حسن نیت در دادرسی مدنی

حسن نیت در دادرسی مدنی

مولف :دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی
ناشر :سهامی انتشار
50,000 10%
45,000 تومان