دسته‌بندی حقوق مالی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر محمد امامی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
85,000 10%
76,500 تومان
حقوق بانکی (جلد دوم)

حقوق بانکی (جلد دوم)

مولف :ناصر زنگبازی
ناشر :جنگل
110,000 10%
99,000 تومان
حقوق بیمه دریایی

حقوق بیمه دریایی

مولف :دکتر امیر صادقی نشاط
ناشر :میزان
8,000 10%
7,200 تومان