دسته‌بندی اراضی

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه قرارداد های سبز

مجموعه قرارداد های سبز

مولف :محسن درخشنده، عباس بشیری
ناشر :بهنامی
280,000 تومان
تغییر کاربری

تغییر کاربری

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
190,000 تومان
نظام حقوقی اراضی ملی شده

نظام حقوقی اراضی ملی شده

مولف :دکتر احمد شمس
ناشر :دادگستر
100,000 تومان
کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
40,000 تومان
اراضی زراعی و باغ ها

اراضی زراعی و باغ ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
250,000 تومان
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
350,000 تومان
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
380,000 تومان
حقوق کیفری اراضی ملی شده

حقوق کیفری اراضی ملی شده

مولف :دکتر ابوالقاسم خدادی
ناشر :دادگستر
150,000 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی(جلد11)

حقوق کاربردی املاک و اراضی(جلد11)

مولف :عباس بشیری، سید روح الله جلالیان
ناشر :جنگل
390,000 تومان