دسته‌بندی اراضی

محبوب ترین
محبوب ترین
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
160,000 10%
144,000 تومان
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
120,000 10%
108,000 تومان
حقوق کیفری اراضی ملی شده

حقوق کیفری اراضی ملی شده

مولف :دکتر ابوالقاسم خدادی
ناشر :دادگستر
45,000 10%
40,500 تومان
نظام حقوقی اراضی ملی شده

نظام حقوقی اراضی ملی شده

مولف :دکتر احمد شمس
ناشر :دادگستر
75,000 10%
67,500 تومان
حق زارعانه در حقوق ایران

حق زارعانه در حقوق ایران

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
80,000 10%
72,000 تومان
تحصیل و تملک اراضی توسط دولت

تحصیل و تملک اراضی توسط دولت

مولف :مصطفی سالاری
ناشر :دادگستر
75,000 10%
67,500 تومان
اراضی زراعی و باغ ها

اراضی زراعی و باغ ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
115,000 10%
103,500 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد13)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد13)

مولف :عباس بشیری، محسن اسماعیلی، حسن قربانی
ناشر :جنگل
220,000 10%
198,000 تومان