دسته‌بندی اراضی

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه قرارداد های سبز

مجموعه قرارداد های سبز

مولف :محسن درخشنده، عباس بشیری
ناشر :بهنامی
150,000 تومان
تغییر کاربری

تغییر کاربری

مولف :محمد موسوی مقدم
ناشر :حقوق امروز
70,000 تومان
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
160,000 تومان
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
220,000 تومان
حقوق کیفری اراضی ملی شده

حقوق کیفری اراضی ملی شده

مولف :دکتر ابوالقاسم خدادی
ناشر :دادگستر
45,000 تومان
حق زارعانه در حقوق ایران

حق زارعانه در حقوق ایران

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
80,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوم)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوم)

مولف :عباس بشیری، علی بهادریان
ناشر :جنگل
180,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد پنجم)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد پنجم)

مولف :عباس بشیری
ناشر :جنگل
220,000 تومان
اراضی زراعی و باغ ها

اراضی زراعی و باغ ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
115,000 تومان