دسته‌بندی اراضی

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه قرارداد های سبز

مجموعه قرارداد های سبز

مولف :محسن درخشنده، عباس بشیری
ناشر :بهنامی
380,000 5%
361,000 تومان
نظام حقوقی اراضی ملی شده

نظام حقوقی اراضی ملی شده

مولف :دکتر احمد شمس
ناشر :دادگستر
100,000 5%
95,000 تومان
اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی کاربردی

اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی کاربردی

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
380,000 5%
361,000 تومان
تغییر کاربری

تغییر کاربری

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
190,000 5%
180,500 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
220,000 5%
209,000 تومان
کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
40,000 5%
38,000 تومان
اراضی زراعی و باغ ها

اراضی زراعی و باغ ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
250,000 5%
237,500 تومان
جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی

جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی

مولف :حسین دانشوری، محمد صادق چاووشی
ناشر :دادگستر
320,000 5%
304,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد15)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد15)

مولف :عباس بشیری
ناشر :جنگل
480,000 5%
456,000 تومان
حقوق اراضی و املاک

حقوق اراضی و املاک

مولف :دکتر محمد حسن امام وردی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 5%
190,000 تومان
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
470,000 5%
446,500 تومان
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
380,000 5%
361,000 تومان
حقوق کیفری اراضی ملی شده

حقوق کیفری اراضی ملی شده

مولف :دکتر ابوالقاسم خدادی
ناشر :دادگستر
150,000 5%
142,500 تومان
سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی

سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی

مولف :دکتر سید رضا سجودی
ناشر :گنج دانش
110,000 5%
104,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی

مجموعه قوانین و مقررات اراضی

مولف :عباس مبارکیان
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
300,000 5%
285,000 تومان
تملک اراضی توسط نیروهای مسلح

تملک اراضی توسط نیروهای مسلح

مولف :نسرین عسگری ، وحید ملکی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
50,000 5%
47,500 تومان