دسته‌بندی قوانین مربوط به امور استخدامی

محبوب ترین
محبوب ترین
قوانین و مقررات استخدامی

قوانین و مقررات استخدامی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
85,000 10%
76,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 10%
72,000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
75,000 10%
67,500 تومان