دسته‌بندی قوانین مربوط به اراضی و منابع طبیعی

محبوب ترین
محبوب ترین
کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
40,000 تومان
حقوق منابع طبیعی

حقوق منابع طبیعی

مولف :علی حجتی، عادل عباسی
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
800,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی

مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
70,000 تومان