دسته‌بندی قوانین مربوط به شهرداری و شهرسازی، نظام مهندسی

محبوب ترین
محبوب ترین
محشای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها

محشای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
210,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

مولف :رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
360,000 10%
324,000 تومان
محشای قانون شهرداری

محشای قانون شهرداری

مولف :غلامحسین عبدالهی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
360,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
500,000 10%
450,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
200,000 10%
180,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
140,000 10%
126,000 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
220,000 تومان