دسته‌بندی قوانین مربوط به شهرداری و شهرسازی، نظام مهندسی

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

مولف :رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
80,000 تومان
تملک املاک، اراضی، مستحدثات دولتی و شهرداری ها

تملک املاک، اراضی، مستحدثات دولتی و شهرداری ها

مولف :عباس بشیری، حمید داودپور
ناشر :جنگل
90,000 15%
76,500 تومان
محشای قانون شهرداری

محشای قانون شهرداری

مولف :غلامحسین عبدالهی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
105,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
500,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
120,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 تومان