دسته‌بندی قوانین مربوط به شهرداری و شهرسازی، نظام مهندسی

محبوب ترین
محبوب ترین
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

مولف :حسین زارعی، جهانگیر منصور
ناشر :دیدار-دوران
160,000 10%
144,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :صادق شفیعی پور
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
400,000 10%
360,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :جنگل
35,000 10%
31,500 تومان
تملک املاک، اراضی، مستحدثات دولتی و شهرداری ها

تملک املاک، اراضی، مستحدثات دولتی و شهرداری ها

مولف :عباس بشیری، حمید داودپور
ناشر :جنگل
90,000 10%
81,000 تومان
محشای قانون شهرداری

محشای قانون شهرداری

مولف :غلامحسین عبدالهی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 10%
139,500 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
300,000 10%
270,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
45,000 10%
40,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان