دسته‌بندی قوانین مربوط به امور مالیاتی

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه منقح قوانین مالیاتی

مجموعه منقح قوانین مالیاتی

مولف :فتاح فتاحی وانانی، نفیسه فصیحی
ناشر :پژواک عدالت
576,000 تومان
قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی

مولف :فرزانه زمانی علویجه، حمید داودی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
210,000 تومان
قانون ارزش افزوده را قورت بده

قانون ارزش افزوده را قورت بده

مولف :محمد جواد عظیمی فرد
ناشر :جنگل
180,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مولف :مهدی چراغ
ناشر :چتر دانش
250,000 تومان
دایره المعارف قوانین مالیات در ایران

دایره المعارف قوانین مالیات در ایران

مولف :نیلوفر یوسفی
ناشر :جنگل
950,000 تومان
مجموعه قوانین مالیاتی

مجموعه قوانین مالیاتی

مولف :احمد غفارزاده
ناشر :دانش پذیر
450,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مولف :لیلا بلالی
ناشر :شهر دانش
270,000 تومان
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
170,000 تومان
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مولف :سید یحیی موسوی
ناشر :فردوسی
300,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
350,000 تومان