دسته‌بندی قوانین مربوط به امور مالیاتی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون مالیات را قورت بده

قانون مالیات را قورت بده

مولف :محمد جواد عظیمی فرد
ناشر :جنگل
190,000 تومان
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مولف :نرگس دوستیان
ناشر :توازن
30,000 تومان
مجموعه مالیات ها

مجموعه مالیات ها

مولف :فتاح فتاحی وانانی، نفیسه فصیحی
ناشر :پژواک عدالت
70,000 تومان
مجموعه منقح قوانین مالیاتی

مجموعه منقح قوانین مالیاتی

مولف :فتاح فتاحی وانانی، نفیسه فصیحی
ناشر :پژواک عدالت
250,000 تومان
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

مولف :دکتر حمزه اسدپور
ناشر :دانش بنیاد
70,000 تومان
قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی

مولف :فرزانه زمانی علویجه، حمید داودی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
145,000 تومان
قانون ارزش افزوده را قورت بده

قانون ارزش افزوده را قورت بده

مولف :محمد جواد عظیمی فرد
ناشر :جنگل
180,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات حسابداران و حسابرسان

مجموعه قوانین و مقررات حسابداران و حسابرسان

مولف :جعفر مرتضی نیا
ناشر :چتر دانش
370,000 10%
333,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مولف :مهدی چراغ
ناشر :چتر دانش
250,000 10%
225,000 تومان
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
135,000 تومان
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مولف :سید یحیی موسوی
ناشر :فردوسی
300,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
350,000 تومان