دسته‌بندی قوانین مربوط به امور مالیاتی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
105,000 تومان
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مولف :سید یحیی موسوی
ناشر :فردوسی
70,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
150,000 8%
138,000 تومان
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

مولف :غلامحسین دوانی
ناشر :کیومرث
90,000 تومان