دسته‌بندی سایر

محبوب ترین
محبوب ترین
قضا و مزاح

قضا و مزاح

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
170,000 تومان
درآمدی بر روش تحقیق در حقوق

درآمدی بر روش تحقیق در حقوق

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :میزان
380,000 تومان
دانشنامه حقوقی امور گمرکی

دانشنامه حقوقی امور گمرکی

مولف :عبدالله احمدی
ناشر :میزان
25,000 تومان
ترفند های سیستم C.M.S

ترفند های سیستم C.M.S

مولف :رضا زارعی، مجید عطایی جنتی
ناشر :حقوق پویا
45,000 تومان
حق زارعانه در حقوق ایران

حق زارعانه در حقوق ایران

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
210,000 تومان
حقوق گمرکی

حقوق گمرکی

مولف :سعیده غیب غلامی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 تومان
حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی

مولف :دکتر اسدالله امامی
ناشر :میزان
590,000 تومان