دسته‌بندی شهرداری

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

مولف :دکتر غلامرضا کامیار
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
230,000 تومان
آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 تومان
کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
85,000 تومان
کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
161,000 تومان
دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها

دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
169,000 تومان
حقوق مردم در شهرداری ها

حقوق مردم در شهرداری ها

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
250,000 تومان