دسته‌بندی شهرداری

محبوب ترین
محبوب ترین
آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان
کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
250,000 تومان
مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

مولف :محمد بافهم
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
120,000 تومان
مباحث حقوق شهری در رویه قضایی

مباحث حقوق شهری در رویه قضایی

مولف :امید محمدی، فاطمه رضائی
ناشر :جنگل
300,000 تومان
حل اختلافات شهرداری

حل اختلافات شهرداری

مولف :مسعود خالق پناه
ناشر :جنگل
150,000 تومان
حقوق مردم در شهرداری ها

حقوق مردم در شهرداری ها

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
500,000 تومان
حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

مولف :دکتر غلامرضا کامیار
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
230,000 تومان
اصول و قواعد فقه در حقوق شوراها و شهرداری ها

اصول و قواعد فقه در حقوق شوراها و شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
110,000 تومان
عملکرد حقوقی کمیسیون ماده صد شهرداری

عملکرد حقوقی کمیسیون ماده صد شهرداری

مولف :محمد محمدی فر
ناشر :مشارق الانوار
180,000 تومان
تفکیک و افراز در حقوق شهری

تفکیک و افراز در حقوق شهری

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
230,000 تومان
حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری

حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری

مولف :پیام شعبانی، شهرام بهرامی
ناشر :شهر دانش
108,000 تومان
در آمدهای قانونی شهرداری ها

در آمدهای قانونی شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
30,000 تومان
اجرای آرای مربوط به شهرداری ها

اجرای آرای مربوط به شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
30,000 تومان
بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

مولف :رضوان باقری سجیرانی
ناشر :جنگل
20,000 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 تومان
کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
210,000 تومان