دسته‌بندی شهرداری

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

مولف :دکتر غلامرضا کامیار
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
330,000 5%
313,500 تومان
آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 5%
95,000 تومان
کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
250,000 5%
237,500 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
220,000 5%
209,000 تومان
مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

مولف :محمد بافهم
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
120,000 5%
114,000 تومان
حل اختلافات شهرداری

حل اختلافات شهرداری

مولف :مسعود خالق پناه
ناشر :جنگل
150,000 5%
142,500 تومان
مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

مقررات مالی و معاملاتی شهرداری ها

مولف :محمد عظیمی آقداش
ناشر :آیدین
220,000 5%
209,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کاربردی شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی شهرداری

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
250,000 5%
237,500 تومان
حقوق مردم در شهرداری ها

حقوق مردم در شهرداری ها

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
500,000 5%
475,000 تومان
بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

مولف :رضوان باقری سجیرانی
ناشر :جنگل
20,000 5%
19,000 تومان
تفکیک و افراز در حقوق شهری

تفکیک و افراز در حقوق شهری

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
230,000 5%
218,500 تومان
حقوق کاربردی راجع به اراضی دولت و شهرداری ها

حقوق کاربردی راجع به اراضی دولت و شهرداری ها

مولف :دکتر حسین شریفی
ناشر :حقوق یار
320,000 5%
304,000 تومان
حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری

حقوق املاک واقع در طرح های شهرداری

مولف :پیام شعبانی، شهرام بهرامی
ناشر :شهر دانش
108,000 5%
102,600 تومان
اصول و قواعد فقه در حقوق شوراها و شهرداری ها

اصول و قواعد فقه در حقوق شوراها و شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
110,000 5%
104,500 تومان
در آمدهای قانونی شهرداری ها

در آمدهای قانونی شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
30,000 5%
28,500 تومان
اجرای آرای مربوط به شهرداری ها

اجرای آرای مربوط به شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
30,000 5%
28,500 تومان
کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
210,000 5%
199,500 تومان
دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها

دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
323,000 5%
306,850 تومان
کمیسیون ماده 99 شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
289,000 5%
274,550 تومان