دسته‌بندی شهرداری

محبوب ترین
محبوب ترین
در آمدهای قانونی شهرداری ها

در آمدهای قانونی شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
30,000 تومان
اجرای آرای مربوط به شهرداری ها

اجرای آرای مربوط به شهرداری ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
30,000 تومان
بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

مولف :رضوان باقری سجیرانی
ناشر :جنگل
20,000 تومان
حقوق شهرداری ها در ملاک عمل

حقوق شهرداری ها در ملاک عمل

مولف :سید اکبر اثنی عشری
ناشر :مهرکلام
350,000 تومان
حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

مولف :دکتر غلامرضا کامیار
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
230,000 تومان
آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 8%
27,600 تومان
کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
161,000 تومان
دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها

دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
255,000 تومان
حقوق مردم در شهرداری ها

حقوق مردم در شهرداری ها

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
250,000 تومان