دسته‌بندی بیمه

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی

حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
280,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
99,000 تومان
حقوق راهبردی شرکتی بیمه

حقوق راهبردی شرکتی بیمه

مولف :دکتر سید مهدی موسوی
ناشر :خرسندی
140,000 تومان
اصول و مبانی حاکم بر قرار دادهای بیمه

اصول و مبانی حاکم بر قرار دادهای بیمه

مولف :اکرم بهشتی
ناشر :جنگل
150,000 تومان
حقوق تامین اجتماعی

حقوق تامین اجتماعی

مولف :دکتر حسن بادینی
ناشر :سهامی انتشار
395,000 تومان
بازرسی از دفاتر قانونی

بازرسی از دفاتر قانونی

مولف :دکتر محسن ریاضی
ناشر :دادبانان دانا
80,000 تومان
کتاب حوادث کار (پرسش و پاسخ 1)

کتاب حوادث کار (پرسش و پاسخ 1)

مولف :محمد اصابتی
ناشر :دانش بنیاد
110,000 تومان
کلیات بیمه

کلیات بیمه

مولف :آیت کریمی
ناشر :میزان
270,000 تومان