دسته‌بندی بیمه

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی

حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
حقوق تامین اجتماعی

حقوق تامین اجتماعی

مولف :محمدرضا دلیر
ناشر :هوران
290,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
140,000 تومان
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

مولف :دکتر جلیل مالکی
ناشر :خرسندی
170,000 تومان
اصول و مبانی حاکم بر قرار دادهای بیمه

اصول و مبانی حاکم بر قرار دادهای بیمه

مولف :اکرم بهشتی
ناشر :جنگل
150,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :عارفه مدنی کرمانی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
180,000 تومان
کلیات بیمه

کلیات بیمه

مولف :آیت کریمی
ناشر :میزان
270,000 تومان
بازرسی از دفاتر قانونی

بازرسی از دفاتر قانونی

مولف :دکتر محسن ریاضی
ناشر :دادبانان دانا
80,000 تومان
دادرسی تامین اجتماعی

دادرسی تامین اجتماعی

مولف :صادق قنواتی
ناشر :مشارق الانوار
160,000 تومان