دسته‌بندی بیمه

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
98,000 تومان
پرسش و پاسخ بیمه ای   کتاب سوم

پرسش و پاسخ بیمه ای کتاب سوم

مولف :آیت کریمی
ناشر :میزان
25,000 تومان
کلیات بیمه

کلیات بیمه

مولف :آیت کریمی
ناشر :میزان
270,000 تومان
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

مولف :دکتر جلیل مالکی
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
حقوق راهبردی شرکتی بیمه

حقوق راهبردی شرکتی بیمه

مولف :دکتر سید مهدی موسوی
ناشر :خرسندی
140,000 تومان
اصول و مبانی حاکم بر قرار دادهای بیمه

اصول و مبانی حاکم بر قرار دادهای بیمه

مولف :اکرم بهشتی
ناشر :جنگل
150,000 تومان