دسته‌بندی کار

محبوب ترین
محبوب ترین
آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار

مولف :دکتر حسین قبادی
ناشر :جنگل
220,000 تومان
حقوق کار (علمی و کاربردی)

حقوق کار (علمی و کاربردی)

مولف :غلامرضا موحدیان
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران

شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران

مولف :رسول اوجاقلو
ناشر :دادستان
600,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر حسین قبادی
ناشر :دادگستر
250,000 تومان
حقوق کار (جلد اول)

حقوق کار (جلد اول)

مولف :دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر :سمت
122,000 تومان
حقوق کار (جلد دوم)

حقوق کار (جلد دوم)

مولف :دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر :سمت
214,000 تومان
حقوق کار (دوره مقدماتی )

حقوق کار (دوره مقدماتی )

مولف :علی مدحی
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری

مولف :علی سیدین، مهدی کارچانی
ناشر :کتاب طه
155,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :محمد سمیعی
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
حقوق کار (جلد دوم:عناصر رابطه کار)

حقوق کار (جلد دوم:عناصر رابطه کار)

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :آیدین
180,000 تومان
حقوق کار (جلد سوم:روابط جمعی کار)

حقوق کار (جلد سوم:روابط جمعی کار)

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :آیدین
120,000 تومان
بازرسی از دفاتر قانونی

بازرسی از دفاتر قانونی

مولف :دکتر محسن ریاضی
ناشر :دادبانان دانا
80,000 تومان
کتاب حوادث کار (پرسش و پاسخ 4)

کتاب حوادث کار (پرسش و پاسخ 4)

مولف :محمد اصابتی
ناشر :دانش بنیاد
170,000 تومان