دسته‌بندی کار

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق کار (علمی و کاربردی)

حقوق کار (علمی و کاربردی)

مولف :غلامرضا موحدیان
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
165,000 تومان
حقوق کار (جلد اول)

حقوق کار (جلد اول)

مولف :دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر :سمت
122,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر حسین قبادی
ناشر :دادگستر
250,000 تومان
شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران

شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران

مولف :رسول اوجاقلو
ناشر :دادستان
600,000 تومان
قرارداد کار

قرارداد کار

مولف :محمد هدایتی زفرقندی
ناشر :میزان
9,000 تومان
حقوق کار (دوره مقدماتی )

حقوق کار (دوره مقدماتی )

مولف :علی مدحی
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان

قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان

مولف :نسیم هر سمی نژاد پور فاضل
ناشر :جنگل
150,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :محمد سمیعی
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
حقوق کار (جلد سوم:روابط جمعی کار)

حقوق کار (جلد سوم:روابط جمعی کار)

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :آیدین
120,000 تومان
بازرسی از دفاتر قانونی

بازرسی از دفاتر قانونی

مولف :دکتر محسن ریاضی
ناشر :دادبانان دانا
80,000 تومان
کتاب حوادث کار (پرسش و پاسخ 1)

کتاب حوادث کار (پرسش و پاسخ 1)

مولف :محمد اصابتی
ناشر :دانش بنیاد
110,000 تومان