دسته‌بندی حقوق کار

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین الملل و تطبیقی کار

حقوق بین الملل و تطبیقی کار

مولف :اصلی عباسی، دکتر سعید رضا ابدی
ناشر :دراک
30,000 5%
28,500 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
165,000 5%
156,750 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
340,000 5%
323,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 5%
90,250 تومان
قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان

قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان

مولف :نسیم هر سمی نژاد پور فاضل
ناشر :جنگل
150,000 5%
142,500 تومان
حقوق کار (دوره مقدماتی )

حقوق کار (دوره مقدماتی )

مولف :علی مدحی
ناشر :کتاب آوا
190,000 5%
180,500 تومان