دسته‌بندی حقوق اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق اداری (1)

حقوق اداری (1)

مولف :دکتر علی بابایی مهر
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
290,000 تومان
حقوق اداری (1)

حقوق اداری (1)

مولف :دکتر محمد جواد رضایی زاده
ناشر :میزان
20,000 تومان
حقوق قراردادهای اداری

حقوق قراردادهای اداری

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
بایسته های حقوق اداری

بایسته های حقوق اداری

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دادگستر
230,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
160,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
220,000 تومان
اعمال اداری

اعمال اداری

مولف :دکتر محمد جواد رضایی زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
150,000 تومان
حقوق اداری (2)

حقوق اداری (2)

مولف :دکتر علی بابایی مهر
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
160,000 تومان
درآمدی بر حقوق اداری

درآمدی بر حقوق اداری

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
160,000 تومان
تعدیل در قراردادهای اداری

تعدیل در قراردادهای اداری

مولف :علی اکبری، مهدی فلاحیان
ناشر :پژواک عدالت
140,000 تومان
حقوق اموال در دولت

حقوق اموال در دولت

مولف :دکتر علی کامیار
ناشر :میزان
245,000 تومان
حقوق اداری جهانی

حقوق اداری جهانی

مولف :دکتر روح الله رهامی
ناشر :میزان
120,000 تومان
کمیسیون های اداری از منظر قانون و رویه قضایی

کمیسیون های اداری از منظر قانون و رویه قضایی

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
135,000 تومان
حقوق اداری 1و2

حقوق اداری 1و2

مولف :دکتر محمد شمعی، دکتر سید محمد صادق احمدی
ناشر :گنج دانش
450,000 تومان
مجموعه کامل حقوق اداری ( علمی -کاربردی )

مجموعه کامل حقوق اداری ( علمی -کاربردی )

مولف :علی سلیمی
ناشر :پژواک عدالت
350,000 تومان