دسته‌بندی حقوق اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق اداری (1)

حقوق اداری (1)

مولف :دکتر محمد جواد رضایی زاده
ناشر :میزان
20,000 تومان
حقوق اداری (جلد دوم)

حقوق اداری (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد امامی، دکتر کورش استوار سنگری
ناشر :میزان
160,000 تومان
حقوق اداری

حقوق اداری

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
220,000 تومان
کمیسیون های اداری از منظر قانون و رویه قضایی

کمیسیون های اداری از منظر قانون و رویه قضایی

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :خط سوم
135,000 تومان