دسته‌بندی حقوق اساسی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
110,000 تومان
حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
155,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
140,000 تومان
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر کمال الدین هریسی نژاد
ناشر :آیدین
150,000 تومان
دادرسی اساسی تطبیقی

دادرسی اساسی تطبیقی

مولف :جمعی از نویسندگان
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
59,000 تومان
درآمدی بر حقوق اساسی

درآمدی بر حقوق اساسی

مولف :دکتر محمد جلالی، اسدالله یاوری
ناشر :میزان
50,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر فرید محسنی
ناشر :دانشگاه امام صادق
298,000 تومان
حقوق اساسی کشورهای اسلامی

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دانشگاه تهران
150,000 تومان
قضایی سازی سیاست و مسئله سیاسی

قضایی سازی سیاست و مسئله سیاسی

مولف :دکتر مهدی رضایی، نرگس نخجوانی
ناشر :خرسندی
180,000 10%
162,000 تومان
درسنامه حقوق اساسی

درسنامه حقوق اساسی

مولف :دکتر علی مشهدی، دکتر علی بیاتی
ناشر :خرسندی
150,000 10%
135,000 تومان
مجموعه حقوق اساسی

مجموعه حقوق اساسی

مولف :محمد ایمانی، رحمت زارعی
ناشر :چتر دانش
495,000 10%
445,500 تومان
مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 تومان
درس نامه حقوق اساسی

درس نامه حقوق اساسی

مولف :محسن امامی قشلاق
ناشر :میزان
24,000 تومان
حقوق اساسی کشورهای اسلامی

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

مولف :اسماعیل آجرلو
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
25,000 تومان
درس هایی از حقوق اساسی 2

درس هایی از حقوق اساسی 2

مولف :محمد مهاجری
ناشر :خرسندی
90,000 10%
81,000 تومان
حقوق اساسی کشور های اسلامی مالزی ، مصر عراق

حقوق اساسی کشور های اسلامی مالزی ، مصر عراق

مولف :هدی غفاری
ناشر :خرسندی
180,000 10%
162,000 تومان
خودآموز حقوق اساسی

خودآموز حقوق اساسی

مولف :مهدی تلبا
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
105,000 تومان