دسته‌بندی حقوق اساسی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر :میزان
110,000 5%
104,500 تومان
حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
155,000 5%
147,250 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
450,000 5%
427,500 تومان
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر کمال الدین هریسی نژاد
ناشر :آیدین
150,000 5%
142,500 تومان
دادرسی اساسی تطبیقی

دادرسی اساسی تطبیقی

مولف :جمعی از نویسندگان
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
59,000 5%
56,050 تومان
حقوق اساسی

حقوق اساسی

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دادگستر
280,000 5%
266,000 تومان
درآمدی بر حقوق اساسی

درآمدی بر حقوق اساسی

مولف :دکتر محمد جلالی، اسدالله یاوری
ناشر :میزان
50,000 5%
47,500 تومان
حقوق اساسی 3

حقوق اساسی 3

مولف :دکتر حسین جوان آراسته، دکتر محسن ملک افضلی
ناشر :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
160,000 5%
152,000 تومان
حقوق اساسی 2

حقوق اساسی 2

مولف :دکتر حسین جوان آراسته، دکتر محسن ملک افضلی
ناشر :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
200,000 5%
190,000 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر فرید محسنی
ناشر :دانشگاه امام صادق
298,000 5%
283,100 تومان
حقوق اساسی کشورهای اسلامی

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

مولف :دکتر ابراهیم موسی زاده
ناشر :دانشگاه تهران
150,000 5%
142,500 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
375,000 5%
356,250 تومان
درس هایی از حقوق اساسی 2

درس هایی از حقوق اساسی 2

مولف :محمد مهاجری
ناشر :خرسندی
120,000 5%
114,000 تومان
حقوق اساسی کشور های اسلامی مالزی ، مصر عراق

حقوق اساسی کشور های اسلامی مالزی ، مصر عراق

مولف :هدی غفاری
ناشر :خرسندی
180,000 5%
171,000 تومان
مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
230,000 5%
218,500 تومان
کتاب شناسی حقوق اساسی در ایران

کتاب شناسی حقوق اساسی در ایران

مولف :الهام لامعی رامندی، دکتر آرین قاسمی
ناشر :فکرسازان
78,000 5%
74,100 تومان
درس نامه حقوق اساسی

درس نامه حقوق اساسی

مولف :محسن امامی قشلاق
ناشر :میزان
24,000 5%
22,800 تومان
خودآموز حقوق اساسی

خودآموز حقوق اساسی

مولف :مهدی تلبا
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
160,000 5%
152,000 تومان
حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی

مولف :دکتر خیرالله پروین
ناشر :دانشگاه تهران
65,000 5%
61,750 تومان
کلیات حقوق اساسی

کلیات حقوق اساسی

مولف :دکتر محمد رضا ویژه
ناشر :سمت
162,000 5%
153,900 تومان
حقوق اساسی 1

حقوق اساسی 1

مولف :حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته
ناشر :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
130,000 5%
123,500 تومان
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :دکتر بیژن عباسی
ناشر :دادگستر
250,000 5%
237,500 تومان