دسته‌بندی حقوق اقتصادی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :محمد سلطانی
ناشر :میزان
40,000 10%
36,000 تومان
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر محمد امامی
ناشر :میزان
70,000 10%
63,000 تومان
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :سمت
موجود نیست
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مولف :سید یحیی موسوی
ناشر :فردوسی
70,000 10%
63,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
85,000 10%
76,500 تومان
حقوق بانکی (جلد دوم)

حقوق بانکی (جلد دوم)

مولف :ناصر زنگبازی
ناشر :جنگل
110,000 10%
99,000 تومان