دسته‌بندی مجموعه قوانین و مقررات

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
198,000 تومان
قوانین و مقررات ثبتی

قوانین و مقررات ثبتی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
150,000 تومان
قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
55,000 تومان
مجموعه قوانین صبا

مجموعه قوانین صبا

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
357,000 تومان
هندبوک کاربردی قوانین و مقررات (حقوقی   کیفری)

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات (حقوقی کیفری)

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
320,000 8%
294,400 تومان
قوانین خاص جزایی دست نویس

قوانین خاص جزایی دست نویس

مولف :میثم ابراهیمی
ناشر :کمک آزمون
48,000 تومان
هندبوک قوانین حقوقی و کیفری

هندبوک قوانین حقوقی و کیفری

مولف :منصور قرایی
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
قانون مجازات اسلامی معرب

قانون مجازات اسلامی معرب

مولف :دکتر عبدالرسول دیانی
ناشر :میزان
40,000 تومان
قوانین خاص (حقوقی و کیفری ) سیمی

قوانین خاص (حقوقی و کیفری ) سیمی

مولف :سید اکبر موسوی، سید رضا موسوی
ناشر :توازن
170,000 8%
156,400 تومان
مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی

مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی

مولف :سید رضا موسوی
ناشر :توازن
55,000 8%
50,600 تومان
هندبوک کاربردی قوانین و مقررات کیفری

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
180,000 8%
165,600 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف

مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :برازش
40,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مدیریت پسماند

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت پسماند

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 8%
23,000 تومان