دسته‌بندی مجموعه قوانین و مقررات

محبوب ترین
محبوب ترین
قوانین خاص جزایی دست نویس

قوانین خاص جزایی دست نویس

مولف :میثم ابراهیمی
ناشر :کمک آزمون
48,000 10%
43,200 تومان
قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99

قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99

مولف :دکتر بهداد کامفر
ناشر :مهرپویان
120,000 10%
108,000 تومان
مجموعه قوانین خاص (حقوقی)

مجموعه قوانین خاص (حقوقی)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده، گلاویژ شیخ الاسلامی
ناشر :دوراندیشان
198,000 10%
178,200 تومان
هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
160,000 10%
144,000 تومان
مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
198,000 10%
178,200 تومان
هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوق کیفری

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوق کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
300,000 10%
270,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مدیریت پسماند

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت پسماند

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 10%
22,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالیات های مستقیم

مجموعه قوانین و مقررات مالیات های مستقیم

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
65,000 10%
58,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 10%
45,000 تومان
محشای مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی

محشای مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی

مولف :جلال طالبی، بهزاد عزتی لطف
ناشر :قوه قضائیه
38,000 10%
34,200 تومان
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

مولف :حسین زارعی
ناشر :دوران
70,000 10%
63,000 تومان
قوانین و مقررات ثبتی

قوانین و مقررات ثبتی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
120,000 10%
108,000 تومان
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

مولف :حسین زارعی، جهانگیر منصور
ناشر :دیدار-دوران
160,000 10%
144,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی

مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی

مولف :سید حسین حسینی نیک
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
350,000 10%
315,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :صادق شفیعی پور
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
400,000 10%
360,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات وصیت و ارث

مجموعه قوانین و مقررات وصیت و ارث

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :جنگل
20,000 10%
18,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :جنگل
17,000 10%
15,300 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :جنگل
35,000 10%
31,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مولف :عاطفه زاهدی
ناشر :جنگل
25,000 10%
22,500 تومان