دسته‌بندی سایر قوانین اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
5,000 10%
4,500 تومان
محشای مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی

محشای مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی

مولف :جلال طالبی، بهزاد عزتی لطف
ناشر :قوه قضائیه
38,000 10%
34,200 تومان
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

مولف :حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
40,000 10%
36,000 تومان
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
5,000 10%
4,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 تومان
قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
5,000 10%
4,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات معادن

مجموعه قوانین و مقررات معادن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 10%
22,500 تومان
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
7,000 10%
6,300 تومان
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 10%
22,500 تومان